• کد خبر : 47236      تاريخ انتشار خبر: شنبه 1 مهر 1396
  • به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش تنگستان زنگ بازگشایی مدارس در تنگستان با حضور مسئولین استانی و شهرستانی در مدسه سمیه شهر اهرم به صدا در آمد.

    به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش تنگستان زنگ بازگشایی مدارس در تنگستان با حضور مسئولین استانی و شهرستانی در مدسه سمیه شهر اهرم به صدا در آمد.

    IMG_2101 (Copy) IMG_2104 (Copy) IMG_2106 (Copy) IMG_2112 (Copy) IMG_2113 (Copy) IMG_2119 (Copy) IMG_2123 (Copy) IMG_2124 (Copy) IMG_2125 (Copy) IMG_2126 (Copy) IMG_2127 (Copy) IMG_2128 (Copy) IMG_2131 (Copy) IMG_2136 (Copy) IMG_2139 (Copy) IMG_2144 (Copy) IMG_2148 (Copy) IMG_2149 (Copy) IMG_2151 (Copy) IMG_2154 (Copy) IMG_2155 (Copy) IMG_2156 (Copy) IMG_2157 (Copy) IMG_2159 (Copy) IMG_2160 (Copy) IMG_2165 (Copy) IMG_2171 (Copy) IMG_2173 (Copy) IMG_2177 (Copy) IMG_2182 (Copy) IMG_2183 (Copy) IMG_2187 (Copy) IMG_2189 (Copy) IMG_2192 (Copy) IMG_2195 (Copy) IMG_2198 (Copy) IMG_2202 (Copy)

  • برچسب ها:
  • نظرات کاربران در "گزارش تصویری/زنگ آغاز سال تحصیلی 96/97 در تنگستان به صدا در آمد"

    به برگه های وردپرس مراجعه کرده و در برگه توضیحات دیدگاه متن دلخواه خود را جهت نمایش در این بخش وارد نمایید.