• کد خبر : 53401      تاريخ انتشار خبر: دوشنبه 8 آبا 1396
  • به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان تنگستان چهارمین المپیاد ورزشی درون مدرسه ای به صورت نمادین و با حضور جمعی از مسولین درمدرسه پرورین اعتصامی شهر اهرم و همزمان در مدارس شهرستان تنگستان برگزار شد.

    به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان تنگستان چهارمین المپیاد ورزشی درون مدرسه ای به صورت نمادین و با حضور جمعی از مسولین درمدرسه پرورین اعتصامی شهر اهرم و همزمان در مدارس شهرستان تنگستان برگزار شد.

    روابط عممومی (1) روابط عممومی (2) روابط عممومی (3) روابط عممومی (4) روابط عممومی (5) روابط عممومی (6) روابط عممومی (7) روابط عممومی (8) روابط عممومی (9) روابط عممومی (10) روابط عممومی (11) روابط عممومی (12) روابط عممومی (13) روابط عممومی (14) روابط عممومی (15) روابط عممومی (16) روابط عممومی (17) روابط عممومی (18) روابط عممومی (24) روابط عممومی (25) روابط عممومی (26) روابط عممومی (27) روابط عممومی (28)روابط عممومی (19) روابط عممومی (20) روابط عممومی (21) روابط عممومی (22) روابط عممومی (23)

  • برچسب ها:
  • نظرات کاربران در "گزارش تصویری: چهارمین المپیاد ورزشی درون مدرسه ای در تنگستان برگزار شد."

    به برگه های وردپرس مراجعه کرده و در برگه توضیحات دیدگاه متن دلخواه خود را جهت نمایش در این بخش وارد نمایید.