• کد خبر : 54269      تاريخ انتشار خبر: شنبه 13 آبا 1396
  • به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش تنگستان راهپیمایی با شکوه گرامیداشت یوم الله 13 آّبان، صبح امروز و همزمان با سراسر کشور، در شهر اهرم مرکز شهرستان تنگستان برگزار شد و راهپیمایان که عمدتا از قشر دانش آموز و دانشجو بودند، مسیر میدان امام خمینی (ره) تا مصلی نماز جمعه را طی کردند.  

    به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش تنگستان راهپیمایی با شکوه گرامیداشت یوم الله 13 آّبان، صبح امروز و همزمان با سراسر کشور، در شهر اهرم مرکز شهرستان تنگستان برگزار شد و راهپیمایان که عمدتا از قشر دانش آموز و دانشجو بودند، مسیر میدان امام خمینی (ره) تا مصلی نماز جمعه را طی کردند.

     روابط عمومی آ پ (1) روابط عمومی آ پ (2) روابط عمومی آ پ (3) روابط عمومی آ پ (4) روابط عمومی آ پ (5) روابط عمومی آ پ (6) روابط عمومی آ پ (7) روابط عمومی آ پ (8) روابط عمومی آ پ (9) روابط عمومی آ پ (10) روابط عمومی آ پ (11) روابط عمومی آ پ (12) روابط عمومی آ پ (13) روابط عمومی آ پ (14) روابط عمومی آ پ (15) روابط عمومی آ پ (16) روابط عمومی آ پ (17) روابط عمومی آ پ (18) روابط عمومی آ پ (19) روابط عمومی آ پ (20) روابط عمومی آ پ (21) روابط عمومی آ پ (22) روابط عمومی آ پ (23) روابط عمومی آ پ (24) روابط عمومی آ پ (25) روابط عمومی آ پ (26) روابط عمومی آ پ (27) روابط عمومی آ پ (28) روابط عمومی آ پ (29) روابط عمومی آ پ (30) روابط عمومی آ پ (31) روابط عمومی آ پ (32) روابط عمومی آ پ (33) روابط عمومی آ پ (34) روابط عمومی آ پ (35) روابط عمومی آ پ (36) روابط عمومی آ پ (37) روابط عمومی آ پ (38) روابط عمومی آ پ (39) روابط عمومی آ پ (41) روابط عمومی آ پ (42) روابط عمومی آ پ (43) روابط عمومی آ پ (44) روابط عمومی آ پ (46) روابط عمومی آ پ (49) روابط عمومی آ پ (50) روابط عمومی آ پ (48)

  • برچسب ها:
  • نظرات کاربران در "گزارش تصویری:راهپیمایی 13 آبان در مرکز تنگستان برگزار شد"

    به برگه های وردپرس مراجعه کرده و در برگه توضیحات دیدگاه متن دلخواه خود را جهت نمایش در این بخش وارد نمایید.