اصول تعمیر و نگهداری برج خنک کننده

همین سیستم را میتوان به برج خنک کننده های قدیمی و نو بیش تر کرد. چرا باید تعمیر برج خنک کننده چیلر را به اشخاص ماهر سپرد؟ 2. در دست گرفتن شتاب فن: سرعت فن برج خنک کننده می بایست این امکان را داشته باشد که متناسب اهمیت دمای سیال خروجی یا این که دما و فشار خنک کاری کنترل شود. برج خنک کننده (در اصطلاح عامیانه برج خنککن) یا این که کولینگ تاور (cooling tower)، استوانه ای گرد بصورت مخروطی و یا این که مکعبی میباشد مشابه به یک برج که وظیفه دریافت گرما از سیال فرآیندی به طرز طبیعی و یا مکانیکی از شیوه مکش یا دمش با فن و خنک کاری تا نزدیک دمای مرطوب هوا بصورت تر یا خشک و در دو دسته مدار بسته یا گشوده و انتقال گرمای زائد به اتمسفر یا جو را بر عهده دارد. سیال خنکشونده، میزان مایع در گردش و اختلاف دمای ورودی و خروجی عوامل نخستین گزینش ظرفیت برودتی حساب میشوند. چون که در فصل تابستان کلیدی توجه به افزایش شدید دمای خشک محفظه عملا کمتر دمای آب به تحت دمای 40 الی 45 سکو سانتی گراد قابلیت و امکان پذیر نمی باشد. عملکرد همین برج به‌این مدل هست که آب گرم سپس از ورود به درون کویل های مسی کلیدی هوای ورودی که بوسیله رشته و از دریچه ورود هوا به درون برج خنک کننده نفوذ کرده است تماس یافته و گرمای آب باطن کویل تا دمای خشک کویل کاهش پیدا نموده است و بعد از آن این آب وارد برج خنک کننده مدار گشوده در پایین شده و توسط نازلها بر تراز پکینگ ها پاشش می شود و گرمای خود را تا یک سری مرتبه بیش از دمای اشباع از دست دیتا و وارد تشت آب شده و از آنجا وارد لولههای خروجی می گردد. فن, جوش و برشکاری در برج خنک کننده, دلتاتی, سیستم پخش آب, سیستم کاهنده دور پولی و تسمه, طراحی برج خنک کننده, قطعات برج خنک کننده, قطعات پلیمری و فلزی, کولینگ تاور, کولینگ تاور چیست ؟ مهم ارتقا قیمت انرژی و تأکید بر محیط زیست استوار ، اطمینان از این‌که برج های کولر به دسته ای طراحی و ساخته شده و همینطور نصب و نگهداری می شوند که از انرژی کمتری به کار گیری کنند، با است. درصورتیکه دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت داده ها زیاد عمده در مورد برج خنک کننده حرفه کویل لطفا به تماشا از وب سایت ما.