اطلاعات ایکس بادی – مرکز لاغری ایکس بادی تیارا

و جریان های دستگاه ایکس بادی تنها می تواند عضلات اسکلتی حرفه ای تن را فعال کند و اعضایی نظیر قلب به طور کلی در دسترس این جریان نیستند. برخی معتقدند جریان های الکتریکی ممکن می باشد عوارض جانبی داشته باشد و به قلب ضرر و زیان برساند. اگر این اتفاق به جهت کسی بیفتد، ممکن است باعث به عوارضی جدی نظیر نارسایی همگی شود. تمرینات ایکس بادی در دو گونه قدرتی و هوازی هستند که اهمیت مکانیسم هایی متعدد به کاهش وزن و چربی سوزی سبب ساز می شوند. تمرینات قدرتی اساسی ایجاد عده عضلانی بدون چربی منجر به کمتر وزن می شوند. در تمرین های سنتی ۶ تا ۸ هفته زمانه می‌برد تا مسیرهای عصبی یک اتصال آگاهانه به جهت هدفمند کردن عضلات و جذب اثر حرکات تولید شوند اا در ایکس بادی پیام الکتریکی به طور طبیعی توسط مغز از نحوه سیستم عصبی مرکزی به عضله منتقل می شود. ایکس بادی سیستمی ورزشی هست که از روش پوشیدن جلیقه مخصوص و ارسال سیگنال های الکتریکی به ماهیچه ها بدن، آنان را مهم شتاب بالایی ورزش می دهد. سافار گفت که شیوه های متعدد ایمنی در اسپیت فید نظیر محدود کردن جلسات تا 20 دقیقه و داشتن دستکم دوره استراحت دو روز در میان جلسات – کمک به نگه داشتن اشخاص اصلی استفاده از تجهیزات ایمن در نظر گرفته شده است. تمین EMS xbody مکمل ایده آل برای تغییر رژیم غذایی میباشد تا به طور اثرگذار در کاهش وزن امداد کند. به جهت ورزش ایکس بادی در باشگاه vipfit چه تجهیزاتی نیاز است؟ یعنی در هر جلسه ایکس بادی حدود ۲۵۰۰ کالری می سوزانید و تنها با دو جلسه ۲۰ دقیقه ای در یک هفته کل نیاز ورزشی خویش در هفته را برطرف می کنید. تکنولوژی بکار رفته در همین سیستم سبب ساز می شود تا حین انجام ورزش ایکس بادی بخش فراوان وسیعی از ماهیچه های تن به طور به طور همزمان شروع به کار کنند. بطور خلاصه می قدرت گفت ایکس بادی روشی است دارای بازدهی بسیار بالا برای تمام بدن در مدت روزگار 20 دقیقه در هفته که این روزگار برای احساس پیروزی در طی تعدادی هفته کافی است. جدیدترین طریق تن درستی و تندرستی در آمریکا و اروپا می باشد که درحال حاضر در ایران هم در اکنون پرورش است. ایکس بادی در سالن های ورزشی، مرکزها تندستی و زیبایی، توانبخشی و طبی آیتم استفاده قرار می گیرد. ایکس بادی ورزشی میباشد که از متد EMS استفاده می کند (مخفف کلمه و واژه Electric Muscle Stimulation به معنای تحریک الکتریکی عضلات). به وسیله ی امواج الکتریکی که مستقیما به حرفه های عصبی می فرستد. اگر از تایپ کردن این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید دیتاها بیشتری در آیتم ایکس بادی اسلامشهر لطفا از صفحه ما بخواهید.