برج خنک کننده – برج خنک کن – مهتاب گستر

اوریفیس های پهناور و نازل های حساس پوشش 360 مرتبه دارند. اوررفیس های بزرگ و نازلهای کلیدی پوشش 360 درجه و 180 رتبه داراست . بعد اصلی تبخیر آب در هوای ورودی باعث می شود که دما کاهش یابد. قیمت یا این که فی در هر موضوعی طبیعتاً صحبت اخیر را می زند و در گزینه برج خنک کاری هم این مسئله راست گو می باشد. در همین برجها سیال مدار بر روی سطح های تبخیر رها شده و توشه گرمایی خویش را به هوای عبوری منتقل و خنک می شود و مجددا به مدار گشوده می گردد. در اثر تماس مستقیم آب بر روی سطوح سیستم مدار گشوده با هوا کمی از آب بالطبع تبخیر می شود می دانیم که تبخیر آب یک پروسه گرماگیر می باشد و گرمای گزینه نیاز خود را ازجریان آب باطن برج می گیرد و موجب خنک شدن آب باطن برج می گردد. سیستم ، تحت فشار ، آب را توزیع می کند . تشکهای توزیع آب بصورت گشوده عمل می کنند. حجم جریان هوای و فشار استاتیک کم ساخت می کنند. شبیه همین پدیده را در بالا رفتن هوای گرم در خانه یا دود داغ در بخاری تماشا برج خنک کننده هسته ای میکنید. در یک برج خنک کننده ، جریان آب گرم ضمن ورود به برج و ریزش بر بر روی سطوح تبخیر، طی تبادل حرارتی با هوا سرد شده و آن‌گاه از نحوه مجرای خروجی، بیرون میگردد. در یک برج جریان متقاطع ، هوا بصورت افقی در برج جریان داشته و اهمیت آب گرم که بصورت عمودی در اکنون ریزش میباشد تماس برقرار می کند. غالبا دربخش خروجی برج خنک کننده کارگزاری می شوند. در صورت عدم نصب سیستم کنترل هوشمند ، اضطراری میباشد حداقل یک ترموستات اساسی قابلیت و امکان امر قطع و وصل به موتور رشته برج های خنک کننده برای مواردی که هوا معتدل تر میباشد بر روی لوله آب خروجی از برج های خنک کننده تا کلکتور پمپهای برج های خنک کننده نصب گردد تا قابلیت و امکان کنترل بیشتری بر روی دمای آب خروجی از برج خنک کننده داشته باشیم. فیلتر آشغال گیر پمپ مکش : این توری و فیلتر در نصیب پشت فلنچ خروجی آب نصب می گردد و از ورود ذرات معلق به داخل پمپ سیرکولاتور پرهیز می کند . مطلوب به جهت مناطق کویری: این جور سیستم به جهت مناطقی که شدیداَ مهم اختلال قلیل آبی و کم آبی بیش از حد مواجه هستند، زیاد مناسب است. امروزه فایبر گلاس به عامل استحکام بالا،سبکی و مقاومتی که در برابر مواد شیمیایی و اشعه های خورشید دارااست و همینطور سرعت ساخت بالا درساخت برج خنک کننده به رخ گسترده آیتم استفاده قرارمی گیرد.گروه صنعتی ساز آب بصورت تخصصی اقدام به تولید برج خنک کننده فایبرگلاس طرح انحصاری خویش نموده که اهمیت تاییده های در میان المللی می باشد. برای اشخاصی که هر مدل نگرانی در گزینه دقیقا کجا و همچنین هدایت در آیتم چگونگی استفاده از برج خنک کننده 100 تن ، شما شاید می توانید اهمیت ما در برگه وب تماس بگیرید.