تفاوت بین پروژه و عملیات چیست؟

بر پایه پمباک PMBok هر پروژه به ۵ سطح آغاز، برنامهریزی، اجرا، در دست گرفتن و خاتمه تقسیم شده و همین استاندارد به جهت اجرای غالب این ۵ سطح راهنماییهای کاربردی ارایه میکند. یک پروژه به وظایفی تقسیم میگردد که مهم تاریخ شروع، مهلت انجام هر کار و دارایی هر کار، برنامه ریزی شده است. برخی از کارفرمایان ممکن است از مدیران پروژه گواهی فنی در زمینه فناوری دیتاها درخواست کنند. ابزار و وسایل ، هم به نظر هزینه و بار كاری و نیز به لحاظ زمانه تداركشان از پاراگراف محدودیتهای با پروژه میباشند كه بایستی در زمان برنامهریزی دقت اضطراری را به آن ها معطوف داشت . ناب: رئیس پروژه ناب(به تیتر لاغر و بدون زائده نیز مضمون‌ میشود) یک راه تکرار شونده هست که بر کمتر ضایعات تمرکز دارد. پس STC در تمامی پروژهها وجود دارند، اما اولویت آن‌ها با هم یکسان پروژه و نوشته های دانشجویی نیست. بدون نفرات ، تجهیزات ، ابزار و سرمایه كافی ، هیچ راهی به جهت انجام تعهدات در موعد مقرر وجود ندارد . اما گرایشی کاملا تخصصی از رشتهٔ عمران به نام «مدیریت ساخت» وجود دارد، که سر فصل دروس امتحانی متفاوت از گرایش مدیر پروژه و تولید داراست و تا حدی هم زمینهٔ کاری تماماً حل تمرین و پروژه دانشجویی کارگاهی دارد. چیزی که طرز اسکرام را از سایر متدولوژیهای رئیس پروژه چابک مختلفی می‌کند طرز عملکرد آن مهم به کارگیری از نقشها، رویدادها و محصولات یگانه است. ممکن است برایتان جذاب باشد که بدانید معانی مختلفی از استانداردهای مدیر پروژه ارائه شده است. مدیریت پروژه قبلاً به شکل یکی از از فیلدهای رشتهٔ صنایع بود و به این رخ بود که فارغ التحصیلان رشتهٔ صنایع (تولید صنعتی) به عنوان رئیس پروژه در بخش صنعتی مشغول به عمل میشدند. این حرفه تلفیقی از رشتههای عمران، صنعت های و مدیر میباشد.

مطالب جذاب
مخالفت هشدار می دهد که زمان کافی برای بررسی معامله تجاری انگلستان وجود ندارد