دانلود نرم افزار هایک ویژن (Hikvision) – همه مدلها

طبق گزارشها، آمریکا به دنبال آن میباشد تا اساسی قراردادن این کمپانی در فهرست سیاه تحریمها یا تحریم (اوفک، SDN LIST) شرکتها یا شهروندان آمریکایی را از تجارت اصلی همین کمپانی منع کرده و داراییهای آن ها در ایالات متحده را مسدود کند. قراردادن همین شرکت در فهرست تحریمی SDN LIST میتواند به انبوهی از مشکلات لجستیکی، دیپلماتیک و اقتصادی مقابل ایالات متحده منجر شود.این کمپانی در سال ۲۰۱۹ به اتهام نقض حقوق بشر در فهرست سیاه تجاری آمریکا قرار گرفت. خبرگزاری رویترز نیز در گزارشی تحلیلی به تحلیل ابعاد و پیامدهای این تحریم احتمالی ایالات متحده پرداخت و نوشت: از گزاره پیامدهای این تحریمها بروز عواقب ناگوار به جهت همین تولید کننده تجهیزات نظارتی است. این امر طیفی از شدیدترین تحریمها را اعمال خواهد کرد و موجب میگردد کلیه داراییهای همین شرکت در ایالات متحده مسدود شده و مجازاتهای دولتی و کیفری برای ارسال پول و دارایی به آن تحمیل شود. پس از این دوران بخش دیدگاهها مجددا در دسترس قرار خواهد گرفت. پیش از این هم برجستهترین نامی که پایین چنین تحریمهایی قرار گرفت، شرکت دولتی «سِلِک – CELEC» بود که اصلی اتهام یاری به رئیسجمهوری ونزوئلا در فهرست تحریمی ایالات متحده قرار گرفت. این تحریمها میتوانند هایک ویژن را از فروش یا این که خرید هر چیزی به کشورهای دوست ایالات متحده منع نماید و همچنین موجب خواهد شد این کمپانی نتواند از بانکهای دارای بینالمللی استفاده کند. از دیگر پیامدهای همین تحریمها از دربین رفتن حضور آنلاین هایک ویژن در شبکههای اجتماعی است. به راحتی می اقتدار از این دوربین ها به کار گیری کرد. همچنین داراییهای چینی شرکتهای پهناور آمریکایی را مسدود خواهد کرد و از سویی دیگر واشنگتن بایستی بداند که ضربه متقابل چینیها موجب ارتقاء تنش و هایک ویژن 1143 تضارب خواهد شد. صرفا ۳۳۲ شخص و سازمان و حدود سه % از موردها همین فهرست را افراد و موسسه ها چینی تشکیل میدهند. کارشناسان معتقدند در صورتی که هایک ویژن در فهرست تحریمی ایالات متحده قرار گیرد، پیامدهای غیرقابل پیشبینی و جدی به جهت روابط دوجانبه، ثبات جهانی و اقتصاد ایالات متحده خواهد داشت. تحریمهای موقت و یکجانبه آمریکا برعلیه هایک ویژن دستاورد چندانی نخواهد داشت و در عین حال خطر پیدایش آسیب بزرگی را به منافع مردمان آمریکا ساخت خواهد کرد. همچنین پرسنل هایک ویژن به دلیل تحریمهای احتمالی حساس مسئولیت دولتی و کیفری مواجه خواهند شد. برای خرید کردن دوربین مداربسته هایک ویژن خوبتر هست مدل های دوربین هایک ویژن را بشناسیم و دارای قیمت دوربین مداربسته هایک ویژن اساسی کاربردهای متعدد برای داشتن بهترین خرید کردن دوربین مداربسته هایک ویژن آشنا شویم. اگر شما این نوشته را تحسین می کنید، مایلید دیتاها بیشتری در گزینه نرم افزار هایک ویژن ویندوز بدست آورید به وب سایت ما مراجعه کنید.