دریچه بازدید داکت اسپلیت

همانطور که اشاره شد دریچه داکت اسپلیت عموما پس از نصب و روش اندازی دستگاه داکت اسپلیت به جهت پوشاندن و کاور تجهیزات آن کارگزاشتن می شود که بعدها بتوان از نحوه این دریچه، بازدید ها زمان ای و تعمیر اسپلیت شکل بگیرد. روزنه داکت اسپلیت عموما پس از نصب و شیوه اندازی دستگاه داکت اسپلیت به جهت پوشاندن و کاور تجهیزات آن نصب می شود که ابعاد بتوان از شیوه همین روزنه بازدید ها دوره ای و تعمیر اسپلیت شکل بگیرد. برای بازدید و تعمیر داکت اسپلیت هایی که مکش و تامینِ هوای سیستم برگشت از روش داکتی که به فضای گوشه و کنار مرتبط است، نیازی به ساخت منفذ بر روی درب دریچه بازدید داکت اسپلیت وجود ندارد و درب روزنه بصورت ورق ساده و بدون شیار ساخته می شود. به مراد دسترسی و تعمیر و حفظ دستگاه داکت اسپلیت و دمنده و مکنده هایی که در سقف تعبیه می شوند از این گونه دریچه استعمال می شود. در سیستم کانال کشی اهمیت شبکه اسپیرال جهت تثبیت مقاطع متفاوت در محل نصبداز ساپورت های محافظ استفاده می گردد که در فواصل استاندارد تعبیه شده و سبب جانمایی و تثبیت شبکه اسپیرال در محل مورد نطر می گردد. این دریچه بازدید داکت اسپلیت ماهیتا ً از کالا آلومینیوم ساخته می گردد.لازم به ذکر هست فرآورده فریم دریچه مشاهده داکت اسپلیت از دسته پروفیل و جنس درب این دریچه تماشا داکت اسپلیت هم ورق آلونینیوم است.برای ساخت همین روزنه بازدید داکت اسپلیت نخست بایستی ابعادِ تودرتویِ فریم یا چهارچوبی که قرار است روزنه بازدید داکت اسپلیت بر بر روی ان کارگزاری گردد را استحصال نمود و بر شالوده همین سایزها نسب طراحی و تولید فریم دریچه تماشا آلومینیومی بی آلایش لولایی اقدام نمود.با در دست داشتن همین بعدها به راحتی اضلاع ، ارتفاع و عرض پروفیل قاب بوسیله اره برقی برش دیتا می گردد و پس از همین سطح هر یک از گوشه های این اضلاع بصورت ۴۵ جايگاه گوشه زنی می گردد،این کار سبب می گردد تا در دوران اتصال هر مورد از این گوشه ها،زاویه هر گوشه بصورت کاملا گونیا مونتاژ شده و فُرم این روزنه تماشا داکت اسپلیت بصورت استاندارد ساختار گیرد. دریچه بازدید داکت اسپلیت را نیز می اقتدار بصورت پیچ از رو نصب نمود و هم بصورت پیچ از داخل(پیچ مخفی)، که حالتِ پیچ از تو سبب ساز می شود نمای روزنه شکیل خیس به لحاظ برسد، البته عمدتا در دریچه بازدید داکت اسپلیت لولایی به خاطر محدودیت در نصب، حالت پیچ از رو به فعالیت دريچه داكت اسپليت میرود. در همین شیوه از نتورک کشی داکت اسپلیت هوا از مبدا دمش که دستگاه داکت اسپلیت می باشد بوسیله یک تبدیلِ چهارگوش به گرد به داخل ساختار کانال فلکسیبل الاستومری روانه و در ادمه ی مسیرِ نتورک کشی داکت اسپلیت در انشعابات گوناگون به سمت محیط های مورد نطر سوق‌دهی می گردد.قطعات و رابط های این نوع از نتورک کشی داکت اسپلیت نظیر مورد ها مشابه،شامل گونه های سه شیوه ها،چهارراه،تبدیل ها و حتی زانوهای همقطر و غیرهمقطر می گردد. هدایت نماید.اتصالات نتورک فلکسیبل کومبی به انواع قطعات هم بصورت فیتینگی و تثبیت آن‌ها به وسیله بست های هوابندی صورت می پذیرد که امکان نشت یا پِرت هوا در سیستم نتورک کشی داکت اسپلیت به صفر برسد.با توجه به بازه زمانی گرد کانال کومبی در سیستم شبکه کشی داکت اسپلیت،لذا به جهت اتصال کانال فلکسیبل به پشت روزنه های چهارگوشِ هوا هم می بایست از پلنیوم باکس به کارگیری گردد تا هوا به راحتی از بازه گردِ کانال کومبی به سمت دریچه چهارگوش روانه و از این طریق به گوشه و کنار جهت دهی گردد.این نحوه از شبکه کشی داکت اسپلیت روش استعمال از نتورک فلکسیبل بدون عایق محسوب می گردد. زمانی که شما همین مقاله را دوست داشتید، مایل به دیتاها بیشتری در رابطه دارای ابعاد روزنه مشاهده داکت اسپلیت وب وب سایت خویش باشید.

مطالب جذاب
مهاجرت به لیتوانی 2022