دمپرها در کجا قرار دارند؟

و لقمه های آن از درون اصلی آج های ملایمی می باشد که باعث فرو رفتن در سطح خارجی هادی (بصورت سطحی) می گردد و از حرکت دمپر بر بر روی سیم جلوگیری می کنند. در صورتی که مواد غذایی باطن سردخانه بر بر روی هم انباشته شده و یا به رخ حجیم و در بسته بندی های بزرگ در سردخانه قرار گرفته باشند، مانع گردش منظم هوا می شوند. فایر دمپر fire damper طراحی سیستم شبکه کشی، طراحی ،انتخاب و تامین دریچه، دمپر، صداگیر فایر دمپر – fire damper دمپر وسیله ای برای تغییر و تحول دبی جریان هوای عبوری از داخل نتورک که در گونه های گوناگون تقسیم بندی میشود، که یک عدد از گونه های همین تقسیم بندی گونه بازو وبسته شدن پره ها می باشد.(مدل پره موازی یا این که گونه پره متقابل) یکی از مهمترین نوع های دمپر های هوا، دمپر حریق یا این که به عبارتی فایر دمپر می باشد. همینطور این قابلیت و امکان در حالتهای کارگزاری افقی یا عمودی وجود دارااست که مکانیزم اهرم بندی را به یک موتور الکتریکی متصل نمود. سپس، اهرم را در شرایط افقی نتورک قرار بدهید تا بسته شود. کلیدی انجام آزمون های فراوان و آزمایشات متعدد و صرف وقت و هزینه توانسته ایم دارای تغییر تحول در ظواهر آن و قرار دادن یک سری تیغه در پشت پره ها مقاومت انها فراوان فراتر ببریم . در خطوط انتقال الکتریسیته فشار قوی، طبق اصلی الزامات الکتریکی برای هر فاز، هادی های باندل به کار گیری می شوند. همین دمپرها بر مطابق الزامات طراحی ساختمان در محل دیواره آتش (دیوار جداکننده دو زون یا حیطه مجزا) و همچنین در نتورک رایزرهای در بین طبقات و در تمام در هر مسیری از نتورک هوا که دو محفظه اهمیت در دست گرفتن دما ، تهویه و یا این که در اختیار گرفتن حریق مورد استعمال قرار میگیرد. به این خواسته برای استعلام بها و آگاهی از موقعیت فروش دمپر ها دارای شماره های کمپانی ره سام تماس حاصل فرمایید. این نمونه شالوده فعالیت به این رخ است که لقمه های دمپر بر بر روی سیم بر اثر فشار فنر دمپریدون 10 قرص چیه قفل می گردد. بدین شکل که بجای لقمه های دمپر، کفشک قرار داد به این ترتیب که حیاتی بستن دو پیچ U رخ (یوولت) که از دو حوزه‌ بسته می شود قابلیت و امکان حرکت دمپر به طور کلی از بین می رود.