رونمایی از تیم منتخب 1400 فوتبال ایران – ورزش سه

وحید امیری شاید صرفا بازیکن فوتبال ایران هست که چه در پست دفاع چپ بازی کند، چه وینگر، چه هافبک چپ و چه مهاجم، عملکردش از بازیکنی که به جای آنها در پست غیرتخصصی خودش قرار گرفته بهتر است! کدام برنامه تلویزیونی را سراغ داریم که یک دهم تماشاگران بازی بارسلونا و منچستر یونایتد بیش از دو ساعت در برابر ورقه ظاهراً روشن البته کدر کننده دل و جان تلویزیون بنشینند و آن را مشاهده نمایند یا خوبتر بگویم مثل تماشاگران بازی زنده پیراند للو خود را در صحنه حس کنند و حیاتی حوادثی که در زمین حادثه میافتد ذوق زده یا اخبار فوتبال فارس متأسف شوند. طبق قوانین فوتبال ایتالیا، بازیکنانی که در قلبشان دستگاهی شبیه آنچه اریکسن دارد، داشته باشند اذن بازی در رقابتهای فوتبال همین سرزمین را نخواهند داشت. سوسیودرام و پسیکودرام نیز بازی نیست بلکه شبه بازی است. معهذا فوتبال یکسره در خدمت این نظام نیست زیرا تماشاگران آن هنوز بخش اعظم تماشاگر بازی اند. 2- بازی قواعد معین دارد که بازیگران بایستی آن را رعایت کنند. فوتبال وسیله علاج و درمان نمیباشد و برای رسیدن به مقاصد مشخص و معلوم و علاج بیماری خاصّ طراحی نشده است. 1- بازی شغل و وظیفه وجود ندارد و بازیکنان غرضی خارج از بازی ندارند. مشخص و معلوم نمی باشد که در آن شب چه جمعیتی از مردمان از سراسر جهان همین مسابقه را مشاهده کردند. مسئلهای که کلیدی تأیید مدارک استقلال و پرسپولیس به جهت صدور جواز حرفهای از سوی کمیته بدوی فدراسیون فوتبال، حتی کنفدراسیون فوتبال آسیا را هم عصبانی کرد تا این دو باشگاه، به بدترین شکل ممکن از آسیا کنار گذاشته شوند. ممکن هست بگویند که فوتبال در روزگار ما اولاً شغل است. ممکن است خیلیها فکر نمایند که ماهی و سیبزمینی، عمومیترین و شناختهشدهترین چیز ممکن در بریتانیا باشد: ولی می بایست به شما بگویم هیچ چیز به جهت عموم مردمان بریتانیا نمیتواند بهاندازهی فوتبال مهم، عمومی و همهگیر باشد! من کلیسا و پسیکانالیز را زیاد اهمیت می‌دانم اما فکر میکنم که فوتبال جای هیچیک از آن ها را نگرفته است. میدانیم که فوتبال مفهوم و نظم دارد و آن را می توان تدریس بخشید و چنانکه می بینیم گاهی از علم فوتبال میگویند و تعبیرهای عجیبی مثل آکادمی فوتبال و کشتی بزبان می آورند. گویی فوتبال نظم بازار و عالم سرمایه را پذیرفته است. 3- در بازی به طور معمول عاقبت را نمی قدرت به طور قطعی پیش بینی کرد. چنانچه دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ دیتاها مضاعف بخش اعظم در گزینه اخبار فوتبال برنامه لطفا به بازدید از وب تارنما ما.

مطالب جذاب
صدها نفر در همبستگی با کشاورزان معترض در خارج از کنسولگری هند تجمع کردند