سیستم هیدرولیک چگونه رفتار میکند؟

در یک سیستم فرمان هیدرولیک اتومبیل پمپ هیدرولیک را می قدرت به نظیر قلب همین سیستم تصور کرد. در همین مدل مدار غالبا از یک پمپ ثابت جابجاکننده نظیر پمپ دنده ای به کار گیری میشود. این گونه شیرها که از آنان به عنوان فشارشکن نیز نام برده میشود، سیستم را در برابر فشار بالایی که به واسطه کمتر سیال و شدن حجم ناگهانی جریان که به استدلال گشوده و یا این که بسته شدن شیرها ساخت می‌شود مراقبت میکند. این انرژی را به پیستون منتقل می کند و آن را بدون چاره میکند که چیزی را به سمت بالا بلند کند. اسم شیر بستگی به تعداد موضع‌ها سوئیچی و تعداد دهانههای آن شیر دارد. دیدنی است بدانید که علاوهبر سیستم هیدرولیک امر در اتومبیلهای جدید از نوعی سیستم فرمان برقی نیز استفاده می گردد که کمک شایان توجهی به چرخش نرمتر و راحتتر چرخهای ماشین دارد. شیر معیوب تعویض و وارنیش قابل توجهی در نقطه ای که گرما ایجاد می شد مشاهده شد. روغن، مایعی است که در زمان تغییر فشار ناشی از حرکت و جریان از یک نقطه به نقطه دیگر سیستم، تغییر و تحول حجم نمی دهد. همین شیرها به طور اتوماتیک تغییر‌و تحول فشار را تهیه و تنظیم میکنند. از شیرهای در اختیار گرفتن جریان، جهت تهیه و تنظیم شتاب سیلندرها و موتورهای هیدرولیکی به وسیله تغییر میزان دبی محل ورود یا خروجی آنها به کارگیری میشود. فشار در محل ورود شیر P1 هست که توسط لبههای در دست گرفتن پیستون که به وسیله فنر پایین فشار است، به فشار P2 تقلیل مییابد. درصورتیکه جریان در هنگامی که شیر در اختیار گرفتن جهت در حالت خنثی (خلاص) یا مرکزی باشد و مسدود گردد، به شیر تخلیه فشار آورده و شاید گرمای بیش از حدی تولید میگردد. از آنجا که این روغن اهمیت فشار تخلیه میشود، توان موجود در آن تبدیل به گرما شده و سبب ساز ارتقا دمای روغن میگردد. در نتیجه روغن اضافی از نحوه همین فلوکنترل به مخزن باز میگردد. درباره قطعات سیستم هیدرولیک امر توصیه میگردد که هر چند وقت یکبار اصلی مراجعه به متخصص فنی سیستم در دست گرفتن و سرویس این قسمت از خودروی خود را انجام دهید تا در گیر ایراد نشوید. هر موضع سوئیچشده توسط یک مربع اکران داده میشود. درصورتیکه شما این نوشته آموزنده را دوست داشتید و می خواهید دیتاها بیشتری در آیتم تعمیر فشار شکن هیدرولیک لطفا از وب سایت ما دیدن کنید.

مطالب جذاب
موری سینکلر برای بازنشستگی از سنا