: شیمی عکاسی

زمانی که بیاموزید تنظیمات دوربین چگونه عمل می کند شعور شما از عکاسی قریه برابر آتلیه نوباوه پاسداران عمده خواهد شد. اکثر دوربینهای دیجیتال با استثنائاتی اهمیت عملکرد سادهای میباشند. کلیدی ارتقا کیفیت فیلمهای رنگی ساخت فیلمهای سیاه و سفید اهمیت ناکامی رو به رو شد؛ اما امروزه عکسهای سیاه و سفید، گزینه توجهی دوباره قرار گرفته اند چرا که عکاسان به قدرت عکسهای سیاه و آتلیه بچه 11 سفید پی بردهاند. عکاسی راستا سفید: در این نوع عکاسی تبلیغاتی، متاع تبلیغات شده به صورت تکی و سوای هیچ دیزاینی در فریم قرار می گیرد و میتوان گفت در این گونه عکاسی مبحث نور زیاد تأثیر گذار میباشد. همین عکسها اهمیت استفاده از پس حوزه های ساده و نورپردازی بدون سایه تهیه و تنظیم می شوند تا نگاه بیننده فقط بروی فرآورده متمرکز شود. در همین فرمت عکسها زمان کمتری به جهت ضبط شدن میگیرد و نتیجه آخری هم نسبتاً اهمیت فرمت غیر فشرده قابل تشخیص نیست. هر تعدادی در روزگار به کارگیری فرمتهای غیر فشرده زمانه متعددی به جهت ضبط شدن روی حافظه دوربین می‌برد و در ضمن پوشه مضاعف بزرگی ساخت می‌شود که بزودی حافظه دوربین شما را خواهد بلعید. در یک اتاق خیلی بزرگ: فارغ از این که سوژه ای در برد فلاش واقع شده باشد، دوربین را اثبات نمایید و فلاش را خاموش نمایید. آتش بازی: به کارگیری از فلاش برای عکاسی از منظره آتش بازی بعید به لحاظ می رسد که اثری در عکس داشته باشد. او به ورود دوره رئالیسم در عکاسی منظره کمک کرد و از اولی دلاور های جنبش حفظ گوشه و کنار زیست در ایالات متحده بود. هر یک از همین تصاویر نمادین به صورت گیری تاریخ ما و تغییر تحول دنیایی که در آن زندگی می کنیم کمک کرده است. در صورتی که نورسنج دوربین تشخیص دهد که نور گوشه و کنار به جهت عکاسی به اندازه نیست دوربین فلاش را پر‌نور میکند. در فضای باز: دراین شرایط نیز درصورتیکه سوژه در پیروزی فلاش قرار ندارد فلاش را خاموش نمایید. دست: لنز دوربین را بر بر روی دست چپ قرار دهید.