مهمترین روندهای تکنولوژی و فناوری های نوظهور در سال ۲۰۲۰

از طرز رقابت؛ بنگاههای دیگر میآیند از کارآفرین (Entrepreneur) تقلید میکنند، اهمیت استفاده از تکنولوژی شبیه کالاهای مشابه ساخت می کنند و در نتیجه سود کارآفرینی به تدریج اندک میشود. خیال نمایید فرزند شما عاشق فعالیت کردن حیاتی یک اپلیکیشن خلاقانه باشد که می‌گردد دارای آن فیلم ساخت. آنچه در آمریکا شکل بخشید همین بود که ترقی علم ها مبنا و پیشرفتهای فنی را در اختیار عامه قرار دادند و بعد مردمان عادی؛ بخش خصوصی اصلی به کارگیری از آن علوم، تکنولوژیهای جدید آفریدند. نکته دارای اینجاست. پیشرفت علوم مبنا صرفاً باعث آشنایی خوب تر درباره شیوه فعالیت کامپیوتر و اسباب الکترونیکی میشود، اما برای شکلگیری تکنولوژی می بایست این ترقی علمی به شکل اقتصادی و تجاری دربیاید، وگرنه تکنولوژی نمیشود و در تراز علوم پایه باقی می‌ماند یا حداکثر بر یک شاخه خاص متمرکز می شود مانند همان صنایع دفاعی و فضایی شوروی. نظریه شومپیتر همین هست که ابداع سبب ایجاد یک سود فوقالعاده به جهت کارآفرین میشود که به آن می گوید سود کارآفرینی. این ارتباط بلوتوثی سبب میشود، که فرد صدا دریافتی از همین وسایل را اساسی میزان مرغوب بودن بهتری اخذ کند. اما توجه کنید که هم‌زمان دارای سرمایهگذاریهای عظیم دولت آمریکا در علم ها پایه، صنعت های نظامی و فضایی، شوروی نیز در علوم شالوده و علوم فضایی سرمایهگذاری میکرد و در بعضی زمینهها از آمریکاییها نیز جلوتر بود، اما بعد از آن چه شد؟ به چه شکل از فی مابین میرود؟ نظریه توسعه اقتصادی شومپیتر میگوید همین رشد در واقع یک موج کارآفرینی یا این که تکنولوژی جدید مثل موج دریاست که نخست بلند است و طول زیادی دارد، البته رفتهرفته کوتاهتر می گردد و آن‌گاه از فی مابین میرود. شومپیتر همین ایده را در چارچوب نظریه کارآفرینی (Entrepreneurship Theory) در مکتوب «تئوری توسعه اقتصادی» خویش که سال 1911 به زبان آلمانی متن و آن گاه به انگلیسی ترجمه شده مطرح اخبار تازه تکنولوژی موبایل میکند. نظریه شومپیتر تفسیر چگونگی توسعه و گسترش اقتصاد صنعتی در غرب و تفسیر دورههای تجاری است. چرا پیشرفتهای تبارک تکنولوژیک و صنعتی که در آمریکا و اروپای غربی صورت داد، در شوروی حاصل نشد؟ و. همانگونه که در انتها تعریف و تمجید مطرح است، استفاده از تکنولوژی آموزشی در کنار مزایای بیشماری که داراست، میتواند به ساخت نوعی یادگیری سبب شود که ویژگیهای آن عبارتند از: عمیق بودن، موءثر بودن و استوار بودن. اخیراً یکی از از معاونان وزیر ارتباطات، در یادداشتی، اظهار کردهاند که چون ابتکار عمل بر اساس دیدگاههای شومپیتر است، مدرسه نئوکلاسیک قابلیت و امکان آن را ندارد که ابتکار عمل و سیستم ابداع را تحلیل کند. در واقع حساس به کار گیری از مشابه ساز تحریک کننده عصبی قابل حمل یا این که (PoNS)، عصب های خاصی بر بر روی گویش تحریک می شوند و به امداد آن مغز را وادار می کنند که بخش های زخم چشم مغز را بنا کند. من به شخصه خیال نمیکنم که اصلی تلفن صحبت زدن، چت نمودن آنلاین و اشکال دیگر ارتباط ها مجازی بد باشد. درصورتیکه شما این نوشته آموزنده را دوست داشتید و می خواهید داده ها بیشتری در آیتم جدیدترین اخبار تکنولوژی روز دنیا لطفا از تارنما ما دیدن کنید.