کرم ضد آفتاب با پوشانندگی بالا

یک ضد آفتاب فیزیکی اشعههای خورشید را منعکس می کند و از به عبارتی لحظهای که آن را استعمال میکنید شروع به عمل میکند، در حالی که ضد آفتاب های شیمیایی وارد پوست می شوند و اشعه ها را جذب می‌کند و 20 دقیقه طول میکشد تا آغاز به کار کنند. پس از گذشت حداکثر 2 ساعت و یا پس از هر بار شنا کردن، تعریق بسیار و یا به کار گیری از حوله، می بایست آن را تمدید کنید. که برای هر گونه پوستی از پاراگراف خانمهایی که برنامه کاری شلوغ دارند، کارآمد است. صرف نظر از همین که روتین های مراقبت پوستی چندین سطح دارد. و چنانچه شما یک زن پرمشغله هستید، همین تراز از پیچیدگی نشان دهنده فاجعه است. مطمئنا نمی خواستید یک روتین 20 تراز ای محافظت از پوست صبحگاهی داشته باشید. آن وقت سوای شک و تردید می‌خواهید یک روتین بی آلایش صبحگاهی داشته باشید. در حالی که می توانید یک روتین حفظ از پوست متشکل از محصولات متعددی بسازید. پوست مهم زمانی که در معرض کمترین مقدار از مواد قرار گیرد به آن واکنش نشان دیتا و شاداب و سرزنده باقی می ماند. قطع از نژاد و قومیتها که منجر به ایجاد تفاوتهای کلیدی در ماهیت ژنتیکی پوست میشوند، پوست زیر تأثیر دست اندرکاران مختلف ژنتیکیِ فارغ از نژاد و عوامل محیطی قرار دارد. اشعه خورشید بر بر روی پوست بهمرورزمان لک هم تولید می نماید و در صورتی که شما از مقطع کودکی و جوانی از کرم ضد آفتاب استفاده نکنید، زودتر ازآنچه تصور نمایید سروکارتان اهمیت کلینیک و ضد چروکهای مختلف خواهد بود. آیا ضد آفتاب را فقط بایستی در تابستان استعمال کرد؟ به کار گیری از ضد آفتاب هیچ وقت نباید صرفا به کرم ضد آفتاب راسن 100 رنگی تابستان محدود شود. در استعمال از ضد آفتاب، همواره از حیث دکتر کارشناس پوست به کارگیری کنید. تحریک مکرر پوست به دلیل عامل ها محیطی نظیر آفتاب، باد، کم آبی یا رطوبت بیش از حد، ممکن است سبب ساز پوسته زایی پوست شود، به این معنی که انقطاع شدن بخشهای پهناور از اپیدرم، که گاهی تایم ها به نظر می رسد گرد و غبار کوچک هستند. دلیل همین دستور این میباشد که شاید پوست این افراد چرب هست و چربی ضد آفتابها به جای تاثیر خوب، اثر گذاری بدی روی پوست آنها میگذارد. این ضدآفتاب شامل بیوتین، مخمر، کافئین و دیگر مواد موثر است تا چربی را کنترل کند و التهاب را کمتر دهد. اهمیت همین حال، حتی اگر کل وقت دنیا را هم اختیار داشتید. و چنانچه به فکر آن پوست ضعیفی که زیر لایه لایه مواد خفه شده را نیز در لحاظ بگیریم. و شاید سردرگمی در آیتم روتین حفظ از پوست صبحگاهی آخرین چیزی هست که می بایست به آن فکر کنید.