کلیله و دمنه/باب الزاهد و ابن عرس – ویکینبشته

در سطح آینه کاري شده از شکل و بافت هم اثر چندانی تماشا نمی شود آنچه به ماده جسمیت می بخشد کالا و رنگ آن هست که در این جا هیچ کدام حضور ندارند ، سطح صیقلی آینه ها و انعکاسی که به پرتوهای نور می دهد صرفا ترکیبی از نورهای گوناگون را پیش دیده می آورد . در سطح آینه کاری شده از شکل و بافت نیز اثر چندانی بازدید نمی شود . به جهت مشاهده ویژگی های آینه ها به اندازه است برروی آن‌ها کلیک اینه کاری حرفه ای فرمایید. آینه صرفا به رخ پوسته ای تزئینی در فضاهای بسته و گاه نیم گشوده به عمل رفته است ، هر چند کاربرد آینه در مواقعی محدود و طی قرون اخیر شکل گرفته و مصادیق آن را بیشتر در بناهای خاصی به این معنی که در مساجد و قصرها و منزل های اعیان می اقتدار مشاهده کرد ، ولی این انحصار استعمال از منزلت و شرایط این هنر نمی کاهد بلکه احتمال دارد بر عکس آن را مهم قیمت و معتبر جلوه دهد. این سبک از آینه کاری دارای اعتنا به خلاقیت شخص اساسی استعمال از تکه های شکسته ی آینه در گونه ها و اندازه های متعدد انجام میشود. اساساً ، آینه کاری سنتی ایرانی ساختن طرح های منظم ، متقارن و هندسی با به کارگیری از قطعات بزرگ و کوچک آینه به جهت تزئین سطوح داخلی سازه است . در همین دسته از آینه کاری از قطعات ریز به جهت به وجود آوردن فرم های معماری اسلامی نظیر اسلیمی و گره ها به کار گیری می شود. آینه کاری یا به عبارتی آینه دکوراتیو در معماری به تیتر یک عنصر تزئینی به فعالیت می رود که سبب منعکس شدن نور اکثر و روشن خیس شدن محفظه می شود . صحیح می باشد که برش و ترکیب آینه ها بر مبنا نقوش هندسی و یا هندسه کاربندی ها انجام میپذیرد ولی در دیده انسان نیکی نقش از نقش باز شناخته می شود و نیکی جز از جز در آینه کاری نقشی به نقشی مبدل می گردد و کثرت به وحدت میرسد و کلیه چیز در امواج نور غرق می شود. آینه ای که طبیعتش نشان دادن تصاویر می باشد در دست او به شکننده تصاویر بدل گشته است. در بیشتر مواقع همین آینه ها در مسیر رسیدن به دست ما در شیوه می شکست یا این که دچار جراحت دیدگی می شد. البته یادتان باشد، در صورتیکه طرحهای گچبری خیلی شلوغاند؛ نوع حکاکی بر روی آینه را بی آلایش تعیین نمایید که نمای دیوار ناگهان، هم اکنون بیننده را دگرگون نکند. در این زمان ، اجرای آینه کاری سنتی بر روی سقف و دیوار در بعضا از ساختمانهای شگفت انگیز و استثنایی مانند دارالسیاده در حرم امام رضا(ع) در مشهد و دارالسرور در مقبره حضرت معصومه(س)در قم به زیبایی رقم خورده است. آینه در این جا تصوير ظاهر دنیا را حذف می نماید و گویی آنچه به جایش می نشاند چهره‌ای از باطن آن می باشد چهره ای مبهم البته اهمیت شکوه تیم ای بافته از نور. همین سبب ساز ساخت یک تراز درخشان و خوشگل می شود که مهم وجوه پیچیده پوشیده شده و نور را به تیتر الگوهای انتزاعی پیچیده یا بازتاب های براق آینه کاری قائمشهر منعکس می کند. انسان حساس حضور در چنین فضایی خویش را در بطن جواهری می یابد و در دنیا کوچکی که در آن همه چیز براق ، لطیف و مطهر است. صناعت دقیق آینه کاری همواره کلیدی صرف هزینه بسیار ، دقت دوچندان و رشته آوری پیچیده ای ملازم بوده است ولی عاقبت عمل اکثر زمان ها آن چنان براق هست که در روش حصول به آن هر مشکلی آسان می نماید. در همین شرایط ، تصویر كامل اشخاص و اشیاء و وجوه فضا در آینه منعکس شدن می یابد . زمانی که همه سطح ها یک فضا آینه کاری می شود همین کیفیات به فضا تسری می یابد، در واقع بایستی گفت که آینه کاری سطح ها و احجام را لطیف و بی وجود می نماید ، سنگینی و کدورت را از آن‌ها می گیرد و حد و مرزها را گم می کند ، تمامی چیز را از نیز می باشد و مجموعه را به شکل یک تمام ضمیمه وجدایی ناپذیر در می آورد . از آینه کاری گهگاه برای تلطیف اجزای یک نقش یا کاربندی و یا این که جزئی از یک فضا بهره گرفته شده است لیکن نمود لبریز اقتدار و حیرت انگیز آن فقط زمانی آشکار می گردد که کل سطح ها یک فضا را در بر گیرد . زیباترین و پر اسم و رسم ترین این کاخ ها “آینه خانه” (آینه خانه) در اصفهان بود چون از آینه های زیادی به جهت تزئین فضای داخلی این کاخ به کار گیری شده است. علاوه بر کاربرد تزئینی ، از همین هنر به تیتر پوششی با تداوم و محکم به جهت فضای داخلی ساختمان به کارگیری می شود. قد بلندی داشت و برنا هم بود و تا خانم نزهتالدوله آمد از او به عنوان خواهرشوهر آتی حسادتی یا کینهای به دل بگیرد، دلداده محبتهای خیره کننده و غریب او شد که چاییاش را شیرین کرد، میوه جلویش گرفت و راجع به فر موهایش که چه قدر خوشگل بود، کلام زد و از خیاطی که تیشرت به آن زیبایی را برایش دوخته بود، نشانی گرفت. همینطور به عنوان در طراحی نما ی خارجی و در آستانه نیمه گنبدی که محل ورود تالارها ، ایوان ها ، باغ ها و استخرهای منعکس کننده را نشان می دهد ، به حیث می برسد که از همین هنر کمال استفاده را برده اند .