• کد خبر : 54250      تاريخ انتشار خبر: شنبه 13 آبا 1396
  • به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش تنگستان:زنگ استکبار ستیزی به صورت نمادین و با حضور دانش آموزان و چند تن از مسئولین در مدرسه کوثر شهر اهرم به صدا در آمد.

    به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش تنگستان:زنگ استکبار ستیزی به صورت نمادین و با حضور دانش آموزان و چند تن از مسئولین در مدرسه کوثر شهر اهرم به صدا در آمد.

    روابط عمومی (1) روابط عمومی (2) روابط عمومی (3) روابط عمومی (4) روابط عمومی (5) روابط عمومی (6) روابط عمومی (7) روابط عمومی (8) روابط عمومی (9) روابط عمومی (10) روابط عمومی (11) روابط عمومی (12) روابط عمومی (13) روابط عمومی (14) روابط عمومی (15)

  • برچسب ها:
  • نظرات کاربران در "گزارش تصویری:زنگ استکبار ستیزی در مدارس تنگستان به صدا در آمد"

    به برگه های وردپرس مراجعه کرده و در برگه توضیحات دیدگاه متن دلخواه خود را جهت نمایش در این بخش وارد نمایید.