آشنایی با داکت اسپلیت و نحوه انتخاب آن

امروزه حیاتی توجه به پیشرفتهای صنعت ساختمانسازی در کشورمان، ابزارهای تاسیساتی همین زمینه نیز متحول شده و استفاده از تجهیزات پیشرفته گرمایشی، سرمایشی و تهویه مطبوع بیش از پیشین ترویج یافته است. از این نظر ، نصب بنیادی و صحیح داکت اسپلیت به مقدار خريداری داکت اسپلیت مطلوب حتمی و اصلی است. 2. جانمایی کندانسور یا یونیت حارجی دستگاه : کندانسور از اقسام حیاتی در سيستم داکت اسپلیت میباشد و بایستي در محل مناسب و همين طور اهمیت رعایت كامل قوانین و اصول کارگزاری شود. 1. جانمایی هواساز یا یونیت داخلی دستگاه داکت اسپیلت در سقف کاذب: مكان قرارگیرفتن هواساز اکثر وقت ها برخوردار از حالت و اصول خاصی می باشد که در زمانه کارگزاشتن کردن بایستي رعایت گردد به طور مثال کارگزاشتن هواساز در اتاق خواب، نشیمن، حمام و خدمت بهداشتی غیر بنیادین و فارغ از منطق علمي است و عالی می باشد تا سيستم در سقف کاذب قسمت ورودی منزل قرار گیرد. پیشنهاد می شود پيشقبل از راه و روش اندازی گرمایش داکت اسپیلت در فصول سرد سال نظیر اواخر پاييز يا زمستان کلیدی متخصصان حرفه اي در اين زمينه تماس بگیرید تا علاوهبر روش اندازی داکت اسپلیت خدمت دوره ای و همين طور محض راحتي خيال عیب یابی دستگاه هم برايتان انجام شود. این نوع سیستم تهویه مطبوع اکثر اوقات برخوردار از راندمان و بازدهی بالاييي میباشد که در هنگام نصب خطا و اشتباه آن، ايرادات بسياري در کارایی داکت اسپیلت ايجاد می گردد که دليل کارکرد نامطلوب و همچنين کمتر بازدهی اين دستگاه در گرمایش و سرمایش می شود. در هر اتاق و تالار از یک فن کویل به کارگیری می شود که در تابستان آب سرد و در زمستان آب گرم در آن اعصاب می شود و همین سیستم به یار یک پکیج یا این که بویلر (همانند سیستم داکت اسپلیت که به جهت گرمایش به آبگرم بویلر یا این که پکیج متصل می شود) به یک سیستم تام سرمایشی و گرمایشی مستقل تبدیل می شود. به کار گیری از تکنولوژی اینورتر بر بر روی سیستم های تهویه مطبوع باعث شده میباشد در مصرف انرژی صرفه جویی چشمگیری تفاوت اسپلیت و داکت اسپلیت شود. در رخ کمتر بودن حجم هوادهی مقدار صدای کاهش و در صورت بیشتر بودن هوادهی، میزان صدای داکت اسپلیت اکثر خواهد بود. در صورتی که هنوز به خوبی نمی دانید داکت اسپلیت چیست و شیوه عمل آن به چه صورت میباشد مطالعه مقاله “سیستم داکت اسپلیت چگونه کار میکند” می تواند مفید باشد. به جهت همین مبادرت بایستي تا از روش روزنه بازدید، در آغاز فیلتر یونیت داخلی دستگاه را خارج آورده و سپس آن را به نحو مطلوبي تمیز کنيد. درصورتیکه دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت دیتاها بسیار بیشتر در مورد داکت اسپلیت فوجی لطفا به مشاهده از وب تارنما ما.