از بازار شگفت­ انگیز صادرات سود پرک در سال 99 چه میدانید؟

در روند غشایی به جهت ایجاد سود پرک، غشای تبادل یونی به تیتر سدی در برابر جریانهایی از گاز و مایع فعالیت میکند و فقط اذن عبور یونهای سدیم را از فی مابین هر دو محیط میدهد. سلول دیافراگمی برای متمرکز نمودن محلول سود، به انرژی گرمایی زیادی نیاز دارند. محصولات به دست آمده از راکتورهای متفاوت از حیث کیفیت و مقدار خلوص اساسی هم تفاوت دارند. سود پرک در دمای بالا و به صورت داغ نباید بسته بندی شود. سدیم هیدروکساید امروزه به شکل سود مایع یا این که سود پرک جامد گزینه به کار گیری قرار میگیرد. فرایند الکترولیز عموماً موجب تولید ۲.۲۵ تن سود سوزآور ۵۰٪ به ازای مصرف هر تن کلر میشود. در همین سل یک جریان آب نمک از آند به کاتد واقعه می افتد و فضای کلر و گاز هیدروژن از طرز یک دیافراگم از هم انقطاع میکند. درباره بستهبندی همین جنس در قسمتهای بعدی، عمده تفسیر میدهیم. البته برای آشنایی شما در تراز عمومی به تفسیر مختصری اکتفا کردیم چون که پرداختن به مباحث تخصصی علمی، از شکیبایی مخاطب همین مطلب خارج است. همین ماده قلیایی به راحتی رطوبت و دی اکسید کربن موجود در هوا را جذب میکند. ⚠️هشدار: – این ماده به آسانی می تواند رطوبت و دی اکسیدکربن موجود در هوا را جذب کرده و فاسد شود لذا ضروری هست در پیاله ها یا پلاستیک های دربسته غیرقابل نفوذ هوا سود پرک پگاه نگهداری شوند. سود کاستیک یا سود پرک به سهولت می تواند رطوبت هوا را جذب کند و بهمین دلیل ، باید زمان حمل و نقل ، ذیل پوششهای حفاظتی لازم قرار گیرد. خوب تر هست بدانید به هیچ وجه نباید به شخص مسمومی که بیهوش است، چیزی بخورانید. تنظیم PH فرآیندهای دارای در پالایشگاه های نفتی و همچنین در تصفیه منزل های آب و فاضلاب اصلی استعمال از مخلوط کاستیک سودا امکان پذیر است. سود سوزآور پرک یا هیدروکسید سدیم جامد، ترکیبی میباشد که عمده بوسیله صنایع و شرکت های تولیدکننده مواد شیمیایی استعمال میشود. از دیگر موارد کاربرد کاستیک سودا می قدرت به بهبود میزان مرغوب بودن مواد غذایی و آبمیوه اشاره نمود. کربنات سدیم ناخالص که از خاکستر گیاهان غنی از سدیم به دست میآمد) ابتکار عمل کرد. محلول کلرید سدیم را همان نمک مینامند که خوراک اولیه برای ساخت سود پرک است. استفاده از سلولهای غشایی برای ایجاد کاستیک سودا، به استدلال سرمایه نخستین کمتر، هزینههای انرژی پایینتر و عدم وجود مشکلات زیست محیطی در اکنون رشد است. فرایند سودا – آهک را می­توان نخستین طریق مدرن دستیابی به سود پرک 98 سود پرک دانست.