تفاوت شیر فشارشکن و شیرفلکه تنظیم فشار – آریاکوپلینگ

به طوری که فشارشکن های سر راهی ارزانترین فشارشکن و فشارشکن های برقی بلوکی گرانترین دسته فشارشکن ها به حساب می آیند، که حساس توجه به میزان روغن عبوری و شیوه نصب در مدار تعیین و خریداری می شوند. چنانچه تجهیزات کارگزاشتن شده در خروجی شیرهای فشار شکن قابلیت و امکان تحمل فشار محل ورود به شیر را نداشته باشند باید از شیر های اطمینان (safety valve) به کارگیری نمود تا در شکل خرابی آن ها از دستگاه نگهداری به فعالیت آید . شيرهاي فشارشكن به صورت خودکار، فشار زياد و متغير ورودي را ، به فشار كم و اثبات خروجي تبديل مي كنند و در شرایطی که در شبكه آن‌گاه از شير فشارشكن مصرف آب وجود نداشته باشد براي جلوگيري از انباشته شدن فشار استاتيك، شير فشار شكن به طور اتوماتيك جريان را انقطاع مي كند . این نوع شیر یک المان حساس به جهت کمتر فشار دارد که به طور مستقیم شیر را به عمل می اندازد. در بارهای کوچک که اعتنا زیاد متعددی مورد حیث نیست بهترین انتخاب شیر فشار شکن مهم عملکرد مستقیم می باشد . که اساسی پایلوت می باشد که به کمتر فشار با می باشد و به طور مستقیم شیر را به کار می اندازد. این مدل شیر در دو نوع دیافراگمی و پیستونی موجود می باشد. تجهیزاتی که از هوا اصلی فشار کم استعمال می کنند. زیرا در بارهای اندک شیر ناچارا بایستی در وضعیت نزدیک به بسته عمل کند و به علت ایجاد فاصله کوچک دربین قسمت پلاگ شیر و نشیمنگاه آن شتاب در این قسمت فراوان شده باعث خورده شدن و رشته رشته شدن قسمتهای داخلی خواهد شد به علاوه حرکت مضاعف ریز در شیر سبب ساز تغییرات مضاعف در مقدار گذر سیال گشته سبب تغییرات فشار در خروجی خواهد شد . گزینش سایز بزرگتر از حد واجب به جهت شیرها علاوه بر افزایش هزینه خرید شیر باعث فرسودگی سریعتر شیر خواهد شد . کمتر فشار بخار تا یک حد مشخصی بوسیله شیر فشار شکن رخ می گیرد. از آن جای که عمده مشکلات فشار شکن ها بر اثر ورود اجسام خارجی ( در سیستم بخار ورود بخار مرطوب ) به وجود می آید مطلقا بایستی از صافی ( سپریتور در سیستم بخار ) قبل از شیر های فشار شکن به کارگیری کرد و صافی ها به رخ دوره ای و حساس برنامه زمانی تمیز و خدمت گردند . وظیفه اساسی شیرهای فشارشکن هیدرولیکی، تهیه و تنظیم جریان سیال در یک سیستم می باشد. کاهش فشار عملکرد و ثابت نگه داشتن آن سر و صدای جریان در تاسیسات را کمتر می دهد. درصورتیکه شما هر مدل سوالی در ارتباط اساسی کجا و نحوه به کارگیری از فشار شکن شیر هیدرولیک دارید، می توانید با ما در برگه قیمت فشار شکن هیدرولیک وب تماس بگیرید.