ثبت شرکت فوری – مشاوره رایگان و درخواست آنلاین ثبت شرکت

احتمالا به هیچ عنوان به کمپانی نیاز نداشته باشید، یا این که می بایست بدانید چه شرکتی کلیدی چه موضوعی تاسیس کنید، بعد از تاسیس چه بایستی بکنید. بر پایه مندرجات ضابطه اهمیت اسلامی ، هر شخصی اعم از ایرانی یا غیر اهل ایران که تصمیم به تشکیل و فعالیت به دست آوردن و کار و یا این که بیزینسی را در خاک مرزوبوم ما ایران دارد، حتماً می بایست تقاضا نامه ثبتی خویش را به منشاء ثبتی معرفی شده، از طرف قانون، ارسال نماید، وگرنه کسب و عمل ایشان از طرف دولت کشور ایران به رسمیت شناخته نمی شود و فعالیت آن شرکت و به دست آوردن و کار غیر قانونی به حساب می آید و به جزای نقدی و انحلال شرکت و ممنوعیت از کار از طرف دولت ایران محکوم خواهد شد. داشتن سوء پیشینه افراد حقیقی مانعی از جهت ثبت کمپانی ندارد، صرفا نمیتوانند جزء هیئت مدیره، رئیس دلیل و یا این که بازرسین کمپانی و به دست آوردن و فعالیت خویش باشند. مجمع عمومی :شرکت های مختلط سهامی اهمیت مجمع عمومی هستند که تشکیل شده از کلیه سهامداران شرکت و قوانین کمپانی های سهامی در ان اعمال می‌شود .مجمع عمومی سالی یک توشه تشکیل می شود و یک هیئت ناظر انتخاب می نماید که فعالیت ان مطالعه ی گزارش سالیانه ی شرکت رسیده گی به محاسبات و در موقع انحلال کمپانی در گزینه شرکا سهامی اظهار نظر خواهند کرد. به این صورت که نماینده قانونی کمپانی فرم دارای ارتباط مهم دریافت المثنی، که توسط همه هیئت مدیره به امضا رسیده میباشد را به همپا مدارک شناسایی اعضا به اداره ی تصویب کمپانی ها تحویل می دهد. نیکی میزان سرمایه جهت تصویب شرکت در ترکیه 3500 ثبت کمپانی مجازی دلار است. سرمایه ابتدایی این شرکت 100 هزار تومان هست که همین سرمایه پرداخت نمی شود و به طور کامل اسمی است. مواد حساس و اضطراری هر شرکت در جراید کثیرالانتشار آگهی می شود تا همگی از آن مطلع باشند، علاوه بر آن، به نحوی که در اکثر زمان ها جوامع معمول هست هر فرد خارجی ولو این که ظاهراَ ذینفع نباشد می تواند به پرونده ای که برای ثبت شرکت تشکیل شده مراجعه و از محتویات آن اطلاع حاصل کند. آدرس شرکت یکی از ارکان کلیدی در شرکت می باشد که می بایست تاییدیه آن را هم از اداره پست دریافت نمود .آدرس ارائه شده به سازمان ثبت کمپانی ها میبایست تجاری باشد و در شکل استیجاری بودن قرارداد رسمی آن قابل ارائه باشد .برای ثبت شعبه هر استان بایستی به رخ جداازهم در به عبارتی استان ثبت شود و تنها تصویب در منشاء مورد تایید نیست. اطلاع رسانی روزنامه رسمی مشخصات مربوط به شرکت در آن تصویب شده و از ارزش حقوقی قابل توجهی برخوردار است. یکی از دیگر از مسائل مربوط به مالیات پلمپ دفاتر قانونی است، اشخاص حقوقی باید قبل از شروع سال مالیاتی جدید مبادرت به پلمپ دفاتر دراداره ثبت شرکتها نمایند به طور نمونه یعنی به جهت عملکرد سال 1397 مودیان موظفند که تا انتها مهلت 96/12/29 نسبت به پلمپ دفاتر مبادرت کنند. درصورتیکه شما این نوشته را تحسین می کنید، مایلید داده ها بیشتری در مورد ثبت کمپانی رسمی بدست آورید به تارنما ما مراجعه کنید.