جملات انگیزشی کنکور با متن تاثیرگذار برای موفقیت + عکس نوشته

کارایی کن زندگی ای بسازی که در آن تعطیلات برایت معنی نداشته باشه! مقایسه نمودن لذت را می کشد، صرفا فردی که بایستی از او خوبتر باشی کسی می باشد که دیروز بوده ای. احتمال رسیدن کسی که حیاتی اطمینان به سمت ستاره ای قدم برمیدارد بیشتر از کسی هست که حساس شک و تردید به سمت خانه میرود. اگر شما باخت بخورید، رخداد مهربانی است؛ چراکه اغلب اشخاص پیروز آن گاه از این‌که چند بار باخت خوردهاند، موفق شدهاند. ما در این مطلب جملات زیبا درباره موفقیت و ناکامی به همراه صحبت بزرگان درباره شکست و پیروزی را به جهت شما دوستان خوب عزیز قرار داده ایم تا از خواندن آن ها لذت ببرید و انگیزه حتمی برای ادامه مسیر را حیاتی خواندن این مطالب به دست آورید. جملات زیر، جملاتی هستند که انگیزه شما را به شدت برای کارایی نمودن در راستای اهداف تقویت میکنند. هر شخص به جهت انجام فعالیت به دو بال علم و انگیزه نیاز دارد. بایستی برای کاری عملکرد کنیم که فکر می نماییم نمی توانیم آن را انجام دهیم. من مهم هیچ کس جز خودم رقابت نمی کنم؛هدف من مغلوب کردن آخری کاری میباشد که انجام دیتا ام. کسی که تا به امروز هیچ اشتباهی مرتکب نشده،هیچ چیز جدیدی را امتحان نکرده است. به جهت باخت هایتان دوچندان غمگین نشوید، به جهت مجال هایی که بدون امتحان کردنشان از دست میدادید غمگین باشید. میتوانم شکست را بپذیرم البته همت نکردن را متن انگیزشی انگلیسی اهمیت فونت زیبا هرگز! تمامی انسان ها نابغه هستند، اما چنانچه به جهت سنجش میزان نبوغ یک ماهی بضاعت او در بالا رفتن از درخت را ملاک قرار بدهید آن ماهی در کل مدت زندگیاش حساس خواهد کرد که یک احمق است. هیچ زمان تسلیم نشوید، امروز طاقت فرسا سپری میشود و فردا از آن هم بدتر است، ولی پسفردا بالاخره خورشید طلوع خواهد کرد. قریه پاراگراف که زندگیتان را از این رو به آن رو میکند. زیبایی یادگیری در همین است که هیچ کس نمیتواند آن را از شما بگیرد. آنچه که شما در استعداد، کم دارید میتواند به وسیله شتاب و استفاده حداکثر از زمان، جبران شود. به تکتک قلدرهایی که به شما خندیدهاند و شما را جلوی دوستانتان مسخره کردهاند، فکر کنید. زمانِ شما محدود میباشد پس آن را صرف زندگیای که وابسته به شخص دیگری هست نکنید. شما نمی توانید کتابی را باز نمایید و از آن چیزی یاد نگیرید. به خاطر سختی کارها نمیباشد که ما جرات نمی کنیم، زیرا ما جرات نمی کنیم کارها دشوار می شوند. وقتی خسته شدم نمی ایستم هنگامی کل شد خواهم ایستاد. در اینجا بیشتر به باز‌نگری وب تارنما متن انگیزشی درباره ی خدا.