خریدار ورق- خریدار ورق استیل- خریدار ورق اهن- خریدار ورق گالوانیزه- خریدار ورق روغنی –

حمام گرم از سود ( حدود ۹۰ رتبه سانتیگراد ) و یا ترکیبات خاص چربی گیر معمولاً در اولی ایستگاه فرایند گالوانیزه به جهت پاک کردن سطح ها قطعات از رنگ ، روغن ، گریس و هر نوع ترکیبات الی دیگر گزینه استعمال قرار می‌گیرد . البته امروزه اکثر ایجاد کنندگان فولاد برای فرایند اسید شویی از اسید کلریدریک به کار گیری می کنند. • ۷- نگهداری کامل: پوشش تولید شده می تواند همگی نقاط و سطح ها فولاد را اعم از گوشه ها، جاهای ریز و فرورفتگیها پر نموده و از خوردگی آن‌ها دوری کند. تراز فولاد می بایست بطور کامل از این الودگی ها زدوده گردد تا مذاب بر روی کار کشته گردد اصلی فولاد به طور تمام واکنش دهد . ورق های رول فرم گالوانیزه کلیدی ضخامت های ۱۸ صدم میلی متر تا ۶ میلی متر و دارای دو عرض ۱۰۰ سانتی متر و ۱۲۵ سانتی متر ساخت می شوند. ۱- پوشش گالوانیزه گرم ضخامت بخش اعظم و در نتیجه ارتفاع قدمت بالغ بر ۵۰ سال سوای زنگ زدن داراست . • ۳- طول عمر زیاد: طول عمر ورقهای پوشش داده شده اهمیت بر روی در گوشه و کنار های تماما خورنده، در حدود ۲۰ تا ۳۰ سال است. برهان این دستور مزایای مختلفی است که اسید کلریدریک نسبت به اسید سولفوریک از خویش نشان داده است. • ۹-رسیدن به هدف در دوران کوتاه: در صورتی که نیاز باشد از ورقهای گالوانیزه در محل به کار گیری شود، در همین موقعیت نیاز به صرف دوران برای مهیا سازی سطح، رنگ نمودن و یا بازرسی نخواهد بود. دمای بهینه کاری به جهت اسید کلریدریک ۷۰ تا ۸۰ سکو سانتیگراد است، درحال حاضر آنکه همین دما برای اسید سولفوریک ۱۰۰ تا ۱۰۵ مرتبه سانتیگراد می باشد. در شرایط غلظت و دمای یکسان، نرخ اسیدشویی کلیدی اسید کلریدریک ۲٫۵ تا ۳٫۵ برابر عمده از نرخ اسیدشویی اهمیت اسیدسولفوریک است. عملیات اسیدشویی پیوسته، به طور معمول توسط ۳ تا ۵ تانک در بردارنده اسید با غلظت های متفاوت انجام می پذیرد. عملیات غوطه وری در محلول دی کرومات سدیم موجب خنک شدن قطعات می گردد که به این سبب ساز به راحتی قابل انتقال بوده و سطح ها نسبت به واکنش های بعدی غیرفعال گردیده و براق خواهد شد ورق ذوب آهن اصفهان . ولی در صورتی که پوشش قلع بشکند، خوردگی آهن در تحت این پوشش پیش میرود. زیرا آهن فلزی فعالتر از قلع میباشد و پتانسیل احیاء قلع اکثر از آهن میباشد و به عنوان کاتد در حلبی به کار میرود و آهن آند میشود.