خطرات جراحی ابدومینوپلاستی متعدد هستند

عصر بهبودی و ریکاوری به طور معمول به جهت جراحی مینی ابدومینوپلاستی کوتاه تر است و شما هنوز هم باید دستکم برای شش هفته از کار شدید دوری کنید. فعالیت ابدومینوپلاستی یا تامی تاک مانند هر فعالیت جراحی دیگری خطرها و دلایل جانبی یگانه خود را دارد. به جهت هزینه عمل ابدومینوپلاستی نمی اقتدار رقم ثابتی را در حیث گرفت زیرا اهمیت پارامترهای متفاوتی مثل هزینه بیهوشی ، هزینه بیمارستان یا کلینیک، تخصص جراح، هزینه آزمایش ها و… پوست بالای شکم نظیر پرده کرکرهای پایین آورده میشود. قبل از جراحی کوچک کردن شکم شما ممکن است به موردها زیر نیاز داشته باشید. در بعضا موارد، ممکن است به شما ضد درد داده شود که سبب ساز می شود نسبتا آهسته شوید (تا حدی در خواب). در این موقعیت نصیب کوچکی برش داده می گردد و بافت کمتری برداشته می‌شود و ممکن میباشد همین برش در اطراف ناف انجام نشود. برای جلوگیری از عفونت ممکن است قبل از جراحی آنتی بیوتیک مصرف کنید. کاهش قابل دقت وزن بعداز جراحی، نتیجه ها زیبایی جراحی را ذیل تأثیر قرار می دهد. هر کسی که عمل ابدومینوپلاستی را انجام می دهد می بایست بداند که نتیجه های آخرین تا ۶ ماه یا حتی تا ۱ سال قابل بازدید نیستند. هدف از انجام جراحی ابدومینوپلاستی شکم چیست؟ کار جراحی زیبایی ابدومینوپلاستی در چه مواردی موءثر نخواهد بود؟ در مواقعی که شما اضافه شدید داشته باشید توصیه به کمتر وزن قبل از فعالیت می شود. در طی جراحی ابدومینوپلاستی کلیدی تولید یک برش بر روی پوست می اقتدار پوست طولانی تر ،چربی و … کار جراحی اندوسکوپیک اساسی استفاده از یک دوربین کوچک که به آن اندوسکوپ گفته می شد همپا اساسی یک سری ابزار جراحی که از طریق یک یا دو شکاف وارد تن میشود، انجام میگردد. برش پوستی از هیپ تا هیپ در بالای موهای شرمگاهی ادامه داراست که اسکاری را به وجود می آورد و همپا کلیدی چروک معمولی اصلی لباس پوشیده می شود. ترتیبی برای امداد گرفتن در طول بهبودی: برنامه ای برای کسی که شما را از بیمارستان به خانه ببرید و دستکم در شب اولیه در کنار شما باشد داشته باشید. بعداز ترخیص از بیمارستان نیاز دارید شخصی در منزل به حفظ از شما و انجام کارها منزل بپردازد. جراحی ریز نمودن شکم در یک بیمارستان یا یک مرکز جراحی سرپایی انجام می شود. داروهایی برای پرهیز از عوارض: مدت کوتاهی قبل از جراحی کوچک نمودن شکم شما نیاز دارید تا داروهای ضد منعقد را برای خودداری از لخته شدن خون مصرف کنید. مراقبت یک وزن ثابت: به طور ایده آل بایستی وزن شما دست کم به مدت 3ماه قبل از فعالیت اثبات باشد. اگر از تایپ کردن همین مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید دیتاها بیشتری در آیتم فول ابدومینوپلاستی لطفا از کاغذ ما بخواهید.