دستگاه اکسیژن ساز خانگی چیست ؟

به جهت بهره بردن حداکثر از اکسیژن تراپی،بهتر هست از لوازم جانبی اکسیژن ساز مانند فیلتر، مرطوب ساز ،لوله ی اکسیژن و غیره استعمال کرد. نام این دستگاه مانند کارکردش امید بخش است. بخش اعظمی همین پرسش را مطرح می کنند که که چگونه می اقتدار یک دستگاه اکسیژن ساز ارزان پیدا نماییم ؟ اکسیژن ساز اهمیت جزء‌جزء‌کردن گازهای ترکیبی موجود در هوا و غلظت اکسیژن موجود در هوای محیط. اشکال دستگاه اکسیژن ساز خانگی اصلی بها زیاد مطلوب جهت اجاره و ارسال به سراسر مرز و بوم موجود می باشد. مرکز سرویس ها پرستاری ارسطو برای بیمارانی که توان خرید همین دستگاه را بطور دائم ندارند اجاره اکسیژن ساز را سفارش می کند.این مرکز همین اجاره اکسیژن ساز ۵ لیتری و ۱۰ لیتری را بصورت ماهانه و ۱۵ روزه با قیمتی مناسب ارائه می دهد. مقدار جریان خروجی بوسیله عضو اهمیت به کار گیری از دکمه تنظیمی که بر بر روی دستگاه قرار دارد، تعیین می شود، آن‌گاه به سمت خروجی دستگاه، پیاله مرطوب کننده و نازال اکسیژن جهت به کار گیری می رود و اکسیژن خالص حساس خلوص مطلوب بالای 90 درصد را در اختیار افراد قرار می دهد. ۹- به جهت استعمال بهینه از استکان مرطوب کننده اکسیژن ساز و محافظت بهداشت باید آب لیوان هر روز و یا دو روز یکبار به رخ کامل ردوبدل شود. نکته: برای به کار گیری بهینه از لیوان مرطوب کننده اکسیژن ساز و محافظت بهداشت بایستی آب لیوان هر روز و یا دو روز یکبار به شکل کامل ردوبدل شود. در همین مخزن ، فشار اکسیژن از روش تهیه و تنظیم کننده های فشار تنظیم می شود و دوباره از یک فیلتر عبور می کند. ارسطو این مژده را به شما می دهد که در کلیه زمینه ها شرایط بیمار را در حیث گرفته و حساس اعتنا به موقعیت روحی و روانی بیمار و هزینه های سنگین درمان، هزینه سرویس ها ارسطو نسبت به رقبا مضاعف کاهش می باشد. دستگاه های اکسیژن ساز اهمیت راهبرد های کتبی می باشند که هنگام خرید به مشتریان دستگاه اکسیژن ساز جیبی ارائه می شود. تا گاز اکسیژن غنی شده را برای بیماران تامین کنند. بعد از آن اکسیژنی را حساس خلوص بالا به وسیله ی ماسک به بیماران انتقال می دهد.