رژیم غذایی پتاسیم دار برای قلب – مرکز قلب، عروق و اکوکاردیوگرافی بهار

باز‌نگری ها نشان می دهد مقادیر اندک پتاسیم در رژیم غذایی ممکن است به میزان مقادیر بالای سدیم دارای باشد. موردها و مقادیر سفارش شده کلی هستند، به جهت تدبیر از مصرف ظریف تر نیاز به انجام آزمایش های آب و خاک میباشد و پس از به دست آوردن نظر کارشناسان کشاورزی به به کار گیری از این کود اقدام نمایید. این دو نوع ماده معدنی به یک ترازو برای بدن دارای دارند، ولی میکرومینرالها اصلی مقادیر دوچندان کمتری آیتم نیاز بدن انسان خرید عنصر پتاسیم هستند. فشار خون طبیعی باید در 120/80 میلی متر جیوه یا پایین همین میزان باشد. اصلی باز‌نگری ۲۸ آزمایش نتیجه گیری شد که مصرف بخش اعظم فیبر بتاگلوکان ممکن میباشد سیستولیک و دیاستولیک در فشار خون را کاهش دهد. به نظر می رسد که پتاسیم به جهت افرادی که فشار خون بالا، مرحله پتاسیم پایین، مصرف فراوان سدیم و نژاد آفریقایی آمریکایی دارند، بهترین سرانجام را در پی دارد. آزمایش پتاسیم، مقدار پتاسیم در خون را اندازهگیری میکند. یکی از از نکته ها با به جهت استفاده از همین متاع دوراندیشی از میزان حلالیت آن در آب است. بهترین زمانه به کار گیری از کود مونو پتاسیم فسفات به تیتر منبعی از فسفر و پتاسیم به شکل کودآبیاری، در اوایل فصل رشد گیاهان می باشد، زیرا در آن زمان، نیاز گیاه به فسفر و پتاسیم برای استقرار ریشه خویش به بالاترین حد ممکن می برسد و زمانی که میزان به کار گیری از کود نیتروژن می بایست محدود باشد، این کود می­ تواند به مهربانی عناصر ماکروی گزینه نیاز گیاه را تامین نماید. کود NPK 0 52 34 عاری از هرگونه کلر، سدیم و عناصر سنگین و اصلی انحلال پذیری بالا و همچنین EC ذیل میباشد، که از این رو برای تغذیه گیاهان جوان و محصولات حساس به تجمع نمک، ایده آل به شمار آمده و به دليل EC پايين اين ماده، نسبتا فارغ از ضرروزیان به جهت به کار گیری بر بر روی برگ می باشد و خطر سوختگی گياه تقريبا وجود ندارد. تمرکز رژیم غذایی دش روی میل کردن میوه و سبزیجات بیشتر، البته اصلی چربی و سدیم کمتر است. چنانچه از تالیف این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید دیتاها بیشتری در گزینه خرید پتاسیم هیدروکسید آزمایشگاهی لطفا از ورقه ما بخواهید.