سرمایه گذاری در ویکینگ ترون؛ آری یا خیر؟

در ادامه به چند نمونه از همین ارزها میپردازیم. ترون در کانال اتریوم توسعه دیتا شد و از هنگامی که به بلاک چین خود هجرت کرده می باشد توانسته اتومبیل مجازی اتریوم (EVM) را اساسی اتومبیل مجازی ترون (TVM) و قراردادهای هوشمند خود نحوه سرمایه گذاری در ترون به معضل بکشد. این به این معنا هست که ترون در مدت یک ماه بیش از ۱۰،۰۰۰% رشد داشته است. برای ذخیرهسازی این ارز دیجیتال میتوانید از کیف پولهای الکترونیکی و یا این که سختافزاری استعمال کنید که خویش وب سایت ترون بهترینهای آن ها را به کاربران معرفی کرده است. اتریوم از گس (gas) برای تأمین معاملات خود به کار گیری می‌نماید و اعضا برای انجام معاملات خود مجبور به پرداخت هزینههایی به اسم هزینه گس (gas fee) هستند. توکن ترونیکس قابل استخراج نمی باشد ولی در عوض حساس قرار دادن توکنهای خود در نتورک میتوانید توکنهای نو را به دست آورید و به این رخ به دارای بقیه تراکنشها امداد کنید. همین کار به دست آوردن TRX را که پیشتر اکثر اوقات اشخاص آن را مشقت بار میپنداشتند بی آلایش کرده است. در مقابل، ترون روی ایده جدیدی به نام پهنای باند کار می‌نماید که سبب می شود انجام عملیات قرارداد هوشمند بر روی بلاک چین بدون پول باشد. البته صحبت از ایجاد یک اپلیکیشن در ترون، به معنای بهرهگیری از بلاک چین ترون است. کلیدی این درحال حاضر پس از راهاندازی شبکه با ترون به بلاک چین منحصربه‌فرد به فرد خویش و شبکه حیاتی ترون مسافرت کرد. ترون به عنوان یک پروژه گسترش یافته بر روی پلتفرم اتریوم اساسی راهاندازی ترونیکس به عنوان توکن ERC20 در ارتفاع عرضه نخستین سکه شروع شد. «اتریوم در هم اکنون حاضر شباهت متعددی به شرکت آیبیام (IBM) که چندین سال پیش در میدان تکنولوژی و تولید ابر کامپیوترهای برگ عالم فعالیت میکرد، دارد. در عوض، ترون مدلهای اجماع، نمایندگان ارشد و حاکمیت اختصاصی به فرد خویش را در بازار ارزهای دیجیتال دارد که آن را به یک بلاک چین مستقل تبدیل میکند. ارائه دهندگان ارز دیجیتال ترون از تکنیکهای متفاوتی به جهت زیر نگه داشتن بها TRX به کارگیری کرده اند، اما زیرا نیز اکنون هیچگونه محصولی به مهربانی از ارزش واحد ترون پشتیبانی نمی کند مبادله گرها کلیدی مشکل مواجه خواهند شد؛ به این ترتیب ترون به به عبارتی میزان که می تواند پرورش سریعی داشته باشد میتواند دچار موقعیت عکسی شود. درصورتیکه جایی متوجه همین نام شدید بدانید منظور همان ارز دیجیتال ترون است. البته مراد از مادامالعمر تا زمانه پایان فعالیت شرکت میباشد. اما ترون نمیخواهد مثل کمپانی آیبیام کامپیوترها را بسازد بلکه میخواهد پیسی (PC) ایجاد که به یک کالای زیاد موفق تبدیل خواهد شد و رویه را به جهت انقلاب صنعتی دیگری هموار خواهد کرد. همین مورد قضیه تماما نادرست هست چرا کنه نباید به فکر آتی ترون در ایران باشید بلکه می بایست به این اعتنا نمایید آتی ترون به شکل کلی چه می شود؟