ضوابط طراحی معماری ساختمان بنایی + چک لیست های اجرایی – استوارسازان

همین برنامه به طور ویژه استودیو های معماری که پروژه های پیچیده ای را اداره می نمایند و به BIM نیاز دارند، مد نظر قرار می دهد.Revit خیر فقط طراحی و گونه سازی ساختمان را قابلیت پذیر می سازد، بلکه هماهنگی یک سری مهندس را که روی یک طرح شبیه عمل می کنند، امکان پذیر می کند. و در گزینه بها افزوده ای که یک طراحی خوب به جهت خانه، محل عمل و به طور کلی جامعه به وجود می آورد کلام می کنم. یک کتابخانه آنلاین از گروه مدل های بدون‌پول (مثلا پنجره ها، درب ها، اتومبیل ها)، انبار سه بعدی در این قابل انعطاف افزار وجود دارا‌هستند که ممکن است اعضا از آن کمک بگیرند. براین اساس می توانید اهمیت این قابل انعطاف افزار اسرع وقت شروع به طراحی کنید. هدف این قابل انعطاف افزار یادگیری و کاربری آسان است. اگر‌چه این نرم افزار به جهت طراحی تمام ساختمان ممکن است مطلوب نباشد البته زمانیکه بحث بر سر برای مدلسازی اول ی مهم شتاب پیش می آید، همین نرم افزار می تواند مفید واقع شود. قابل انعطاف افزار اتوکد آرشیتکچر از حیث ظاهری بسیار مشابه به قابل انعطاف افزار اتوکد می باشد ولی از لحاظ قابلیت و کاربرد متفاوت است. همچنین این قابل انعطاف افزار اساسی یک کتابخانه گونه سه بعدی است، بدین ترتیب شما می توانید زمان بیشتری را صرف طراحی نمایید و زمان کمتری به جهت تولید مدل های مشترک (مانند راه و روش پله ها) از ابتدا صرف کنید. بهعنوانمثال، اتاقخوابی را در نظر بگیرید که عرض پنجره آن ۳ متر است. نوع سازی ساختاری، سازش و ویژگی های ایجاد این برنامه منجر می شود تا این برنامه نسبت به سایر ی برنامه ها فنی تر باشد و یادگیری و محفظه کاربری آن آسان خیس باشد. خصوصیت های آن شامل نقشه کشی دو بعدی و تبدیل سند است، بنابراین می توان آن را به راحتی به تیتر ابزار جور سازی اطلاعات ساختمان( BIM) به عمل برد. کارداران تأثیرگذار در طراحی واحدهای مسکونی به یک‌سری دسته اهمیت تقسیم میگردند که طراحان ما در پادیر گستر همواره سعی می‌کنند کلیه این مورد ها را در طراحی نمای ساختمان یا این که طراحی داخلی واحدها، آن ها را در نظر بگیرند. اسکچاپ یکسری ورژن داراست که یک عدد از آنها Sketchup طرح نقشه های ساختمانی Pro 2018 است. هر نرم افزار طراحی معماری به جهت هدف ها مختلفی طراحی شده اند و گزینش آن‌ها بستگی به بسیاری از عواملی نظیر هزینه، سازش اصلی برنامه های دیگر و میزان روزگار مورد نظر شما در پروسه طراحی دارد. در اینجا بیشتر به تحلیل وب سایت طراحی ساختمان اساسی اتومات سیاه.