فوم سیلیکا آبگریز (اروزیل R972

در خروجی محفظۀ احتراق، گازهای زاید و سیلیکا به رخ اروزیل حساس میزان ذرات اول 5 الی 30 نانومتر هستند، آنگاه از داخل منطقه کلوخه شدن(agglomeration zone) عبور کرده به طوری که ذرات تا قطر 1 الی 200 میکرون رویش می نمایند (ساختار ثانویه). این جنس همچنین به تیتر عامل ها مات کننده ، بهبود دهنده جریان پذیری سیالات غیر نیوتنی و در بعضی موردها به تیتر بهبود دهنده خواص فیزیکی و مکانیکی فرمولاسیون در صنعت های رنگ خودرو ، مرکب ، پوشش های صنعتی ، کامپوزیت ، چسب ، صنعت های داروئی و صنایع غذایی کاربرد دارند.گروه هایمکس(HIMAX) سابقه طولانی در واردات اروزیل از مرزوبوم چین داراست و کلیدی توجه به نیاز و امکانات خریدار می تواند بهترین مورد برای خرید کردن را به مشتریان ارائه فروش اروزیل 200 دهد. کاهش اندازۀ ذرات به سرعت همزن بستگی داراست و ذرات با ترازو کوچکتر، گرانروی بالاتری را در رزین و یا این که رنگ تولید می کنند. این ادغام از پیرولیز تتراکلرید سیلیکون یا ماسه کوارتز در شعله به وجود می آید که در دمای حدود 3000 سکو سانتی گراد (شعله قوس الکتریکی) تبخیر شده است. پلی استرهای سیر نشده برای پوشش های سیم پیچ به کار می رود. در گسترۀ قلیایی (از pH 11 به بالا) فوم سیلیکا (اروزیل 200) حل شده و شیشه مایع تشکیل می شود. مهم وجود کل همین پارامترها و اما کلیدی اعتنا به محدودیتهای وارداتی ، امروزه شاهد آن هستیم که خرید و فروش اروزیل 200 به عنوان گرید اهمیت این صنعت مدنظر قرار میگیرد. به خواسته بهبود خاصیت ژل گرایی، فوم سیلیکا (اروزیل 200) می بایست به لطف دیسپرس شود. در این حالت یک راهحل مناسب و اقتصادی به کارگیری از اروزیل 380 یا این که 200 گرید خوراکی است. فوم سیلیکا 200 و 380 گرید خوراکی خواص جریان آزاد ( free-flow) محصولات پودری را از طریق کپسوله نمودن اجزای پودری و قطع نگهداشتن آنان از یکدیگر، ارتقاء میدهند. اروزیل 200 علاوه بر خاصیت ضد رسوب اجزای موجود در رنگ، می تواند به تیتر یک برهان سوسپانسیون کننده فیلرها و پیگمنت ها نیز عمل نماید. هنگام استفاده از طریق غوطه وری یا افشانه ای به علت اثر ژل گرایی بهترین پوشانندگی لبه ها به دست می آید. اروزیل یا فوم سیلیکا شامل قطرات میکروسکوپی سیلیس آمورف است که از ذرات ثانویه سه شاخه ای ، زنجیره ای و سه بعدی شکل تشکیل شده است. از آنجا که فوم سیلیکا (اروزیل 200) آب گریزو فرار مساحت سطح تقریبی m2/g 300 و m2/g 400 حساس ریزترین ذرات نخستین می باشد بیشترین خاصیت ژل گرایی را ایجاد می کند.