قیمت دریچه سقفی – شرکت صنعتی رحمتی

پره های این دریچه های سقفی صدای خیلی کمی ایجاد می کنند به برهان این‌که در ساختمان فیزیکی این محصولات آیرودینامیک به عمل رفته است. بیشتر دریچه هوا به شکل چهار گوش می باشد و به جهت سیستم های زیاد زیادی به کار گیری می شود. روزنه سقفی یک طرفه به مظور سوق‌دهی هوای ورودی از سقف به یک مسیر یگانه قابل به کار گیری می باشد، یعنی روزنه سقفی یک طرفه دارای پره های اریب، هوای خروجی از دهانه انشعاب کانال را عموماً به یک مسیر مختص جهت دهی می کند. چ- دریچه سقفی تایلی ورقه ای حیاتی دریچه چهار طرفه (با دمپر و بی دمپر). دریچه سقفی یک طرفه جهتِ هدایتِ هوای ورودی از سقف بهیک جهتِ یگانه به کاربرد میرود، درواقع دریچه سقفی یکطرفه اهمیت پرّههای اُریپ، هوای خروجی از دهانه انشعاب شبکه را لزوماً بهیک مسیرِ خاص جهت دهی مینماید. جانماییِ دریچه گردِ جت نازل در بدنه دریچه سقفی تایلی ،باعثِ پرتاب مستقیمِ جریانِ هوای کانالِ اصلی به محیط می گردد، چرا که تیغه های مستقیمِ روزنه جت نازل هیچ اصطکاکی در مسیر خروج جریانِ هوا تولید نکرده و مستقیم ترین حالتِ خروجِ جریان هوا را از روزنه بعهده دارد. شبکه به هر شکلی که باشد دریچه هوا می تواند بر روی آن قرار بگیرد. دریچه سقفی تایلی بدون کادر چهارطرفه سقفی را صرفاً اساسی جانمایی در محلِ نشیمنِ سه پَری های سقف کاذب می توان کارگزاشتن و تعبیه کرد و مهمترین خصوصیت و مزیت این دریچه هم کارگزاشتن آسان، سریع میباشد که در زمانِ فراوان ناچیز و سوای نیاز به هر نوع پیچ و بستی در محلِ خود تعبیه دریچه تماشا سقفی میگردد. بستگی دارد. غالبا نمی توان قیمت ثابتی به جهت دریچه سقفی گرد ابلاغ کرد، اما شما می توانید هر زمانه که قصد خرید کردن همین جنس را داشتید به سایت شهر آهن سر بزنید و بها لحظه ای همین محصولات را بیابید. درصورتیکه این دو بخش از لحاظ صورت مطابقت نداشته باشد حساس به کار گیری از تبدیل، همین دو بخش بر روی هم قرار می گیرند. روزنه سقفی ،هم بصورتِ ساختارِ واحد در انواعِ گوناگون ایجاد می شود و نیز بصورتِ ساختارِ ترکیبی(تایلی-گرد) ، (تایلی-چهارطرفه) ، (تایلی-مشبک) تولید می دریچه سقفی گرد مشبک گردند. در اکثری از ساختمان ها اصلی دریچه هایی از سیستم های تهویه روبرو می شوید که در سقف کارگزاری شده اند که در بازار همین نوع روزنه بنام روزنه سقفی رایج است که در رنگ بندی و سایز بندی های مختلفی ارائه میشوند.