لیزر موهای زائد معجزه زیبایی یا عامل سرطان ؟

از لیزر موهای زائد می توان به طریق درمانی یا این که آرایشی هم استعمال کرد. 5. پس از انجام لیزر ، در رخ داشتن احساس درد ، می توانید در نواحی مورد معالجه از کمپرس یخ به کار گیری نمایید. بیکینی: درمان این حیطه حدود ۱۵-۵ دقیقه طول میکشد. البته همان طور که گفته شد همین مساله به طور کامل به میزان آلرژی افراد بستگی دارد اما در وضعیت کلی می توان گفت که هیچ درد جدی و آزار دهندهای در طریق درمانی دارای لیزر وجود نخواهد داشت که برای شخص غیر قابل تحمل باشد. همین مساله که آیا انجام لیزر به جهت شما آزار دهنده و درد آور خواهد بود یا این که نه کاملا بستگی به میزان حساسیت شما و مقاومت بدن شما در برابر درد دارد. کل هزینه لیزر موهای زائد به عامل ها مختلفی بستگی دارد، از جمله این که چه کسی آن را انجام میدهد. 6- آیا حذف موهای زائد اساسی به کار گیری از لیزر دردناک است؟ به ادله این‌که برای وصال به مقاصد زیبایی شناختی یا این که بهداشتی، برطرف کردن موهای زائد در طول سال های اخیر ضرورت پیدا کرده است، مزایای حذف موهای زائد به طریق لیزر هم دارای بیشتری یافته لیزر مو تیتانیوم است. ما در مطلب ” آیا لیزر موهای زائد به اندامهای داخلی آسیب میرساند؟ توان نور لیزری که برای غیر فعال کردن فولیکولهای مو در دستگاه لیزر موهای زائد به عمل می‌رود به حدی نمیباشد که به اندامهای داخلی بدن شما زخم برساند. 10-آیا لیزر موهای زائد به اندامهای داخلی آسیب میرساند؟ 9-آیا به کارگیری از دستگاه لیزر موهای زائد تن محدودیتی دارد؟ یک سیستم مانیتورینگ Peltier اساسی توان بالا در باطن دستگاه میزان سرمایش را تهیه و تنظیم می کند ، دمای پوست را کم نگه می داراست و معالجه سوای درد را سبب می شود. دست: معالجه این حوزه‌ ۱۵ دقیقه ارتفاع میکشد. طبق معمول یک یا دو هفته پس از جلسه لیزر، به لحاظ می رسد که مو در هم اکنون پرورش میباشد ولی در واقع همین موها مربوط به فولیکول های مویی هستند که از در بین رفته اند و در هم اکنون ریختن از بر روی لیزر مو اهواز پوست هستند. تکنولوژی کنونی لیزر نمیتواند موهای سفید، موهای کرکی نظیر و نرم و موهای بور و قلیل رنگ را از دربین چیره شود و ممکن هست این موها پس از مدتی از زمان انجام لیزر مجددا رشد نمایند.