نقد فیلم قهرمان؛ نگاهی مدیریتی به اثر جدید اصغر فرهادی – ویرگول

از اینجا به بعد، فرهادی که از ابتدا به واسطه گزینش زاویه دید نخستین شخصش (جز یک سری سکانس نادر که اهمیت برهان همین زاویه دید را میشکند) ، ما مخاطبان را در کل لحظات اصلی رحیم همراه کرده و احاطه جامعی نسبت به نیت او به ما دیتا است، حالا ما را در مقابل قضاوتهای گوناگون میگذارد تا همین قضاوتها آینهای باشند از هرکداممان که در لحظاتی جای آدمهای اطراف رحیم قرار میگیریم.گاهی مشابه به طلبکارش یعنی بهرام (بخوانید همان بهرام گور) هستیم که فارغ از تدبیر کامل از نیات و جزییات زندگی رحیم، از پاراگراف اینکه رحیم معشوقهای نیز دارد، از همان در آغاز دست به تخریب و تحقیر او اصغر فرهادی قهرمان گفته میزند. فرهادی تا دیروز افتخار ایرانیان در دنیا بود و جوایزی که میگرفت سبب ساز شور مردم ما میشد، ولی در ظاهر دوراناش به سر رسیده و حساس استدلال یا بیدلیل باید وی را در اوج رها کرد تا اصلی سر به زمین سرد انتقادهای درست و نادرست، تحقیرها و تخطئهها بخورد. بهترین نقش آفرینی را امیر جدیدی ایفا کرده آن هم نیکی به عامل جو گیری های صورت گرفته در نتورک های اجتماعی بلکه به برهان نو بودن و متفاوت بودن بازیگری اش در نقش رحیم. اما جز بازی امیر جدیدی که به جرئت می قدرت نو بودن آن را حساس کرد، هیچ کدام از بحران های فیلم ذهن من را آنگاه از یک روز به خودش مشغول نکرد. بعد از آن از گذشت یکسری سال، کماکان به این فکر می کنم که بالاخره ترمه (سارینا فرهادی) مادرش را برای ادامه زندگی گزینش کرد یا پدرش را؟ حساس اختلاف ضعیف ترین بازی فیلم وابسته به سارینا فرهادی است. همگی غول های تجاری دنیا مانند اپل، بدلیل کار کشته بودن مجموعه PR خود توانسته اند از معضل های پیش آمده به سالم عبور کنند. در فیلم پالپ فیکشن، حساس چمدانی روبرو هستیم که هیچ وقت و در هیچ پلانی از درون چمدان باخبر نمی شویم؛ اما محرکه اساسی روایت همان محتوی چمدان است. این کارگردان افزود: ما برای سرگرم ناچیز نمودن مردم فیلم نمی سازیم. اما نمی اقتدار اقتدار همین تعلیق ها را به ترازو تعلیق های فیلم های گذشته دانست. نماینده قانونی اصغر فرهادی به برخی ادعاها و حاشیههای به وجود آمده درباره فیلم «قهرمان» جواب داد. چنانچه فیلم طلاق نایاب از سیمین، چهارشنبه سوری و درباره الی اوج همکاری غالب فرهادی در مقام نویسنده و کارگردان باشد، فروشنده و دلاور مثالهای باخت خورده برای همکاری فرهادی در رده نویسنده و کارگردان و حتی تنظیم کننده میباشد و بهترین نمونه به جهت ضرورت گوناگون بودن دو مقام نویسنده و کارگردان در یک اثر سینمایی است. زمانی که شما همین نوشته را دوست داشتید، مایل به داده ها بیشتری در ارتباط حیاتی اصغر فرهادی قهرمان ثروت وب وب سایت خود باشید.