هیدروکسید سدیم چیست از کاربردها و خطرات آن چه می دانید؟

اکثر اوقات همین مونوهیدرات است و ترکیبات آن ممکن است به جای ادغام کم آبی به عنوان یکی از از معمولی ترین هیدروکسید ها، اکثر اوقات در کنار آب خنثی و آب اسید هیدروکلریک اسید به جهت نشان دادن مقیاس pH به شیمی گزینه به کارگیری قرار ضرر سدیم هیدروکسید گیرد. محلول آبی سدیم هیدروکسید خواص خورندگی شدیدی دارااست و حاوی تعداد متعددی یون هیدروکسیل میباشد که هیدروکسیدهای فلزی نامحلول را از محلول های حاوی یونهای فلزی قطع می کند. هیدروکسید سدیم همچنین برای رسوب هیدروکسید های فلزی و نگهداری سطح بالای pH برای در اختیار گرفتن خوردگی در سیستم توزیع به کارگیری می شود. نرخ شسته شدن طلا در حضور کمپلکس های Cu-CN- دارای سود سوزآور بهبود کاربرد سدیم هیدروکسید در صنعت می یابد. هیدروکسید سدیم (NaOH) که به عنوان سود سوزآور یا آب قلیایی نیز شناخته می شود یک ماده شیمیایی مضاعف قدرتمند میباشد که در بخش اعظمی از حلال ها و پاک کننده های صنعتی گزینه استفاده قرار می گیرد. همین جنس ساخت کمپانی مرک آلمان بوده و به رخ پودری عرضه می گردد.شما می توانید به جهت اطلاعات عمده در آیتم ارزش و شیوه خرید به قسمت تماس اهمیت ما مراجعه و از شیوه فرم یا شماره های تلفن با ما تماس بگیرید.همچنین میتوانید از فرم تصویب سفارش به کارگیری نمایید و کالا در خواستی خود را به شکل آنلاین پیشنهاد دهید. مواد شیمیایی هم می تواند به جای آهک به جهت قابل انعطاف نمودن آب دارای حذف سختی کربنات و غیر کربنات به کار گیری شود. در درمان نوشیدن آب، هیدروکسید سدیم اکثر وقت ها به جای پودر های قلیایی مانند آهک یا خاکستر سودا به کار گیری می شود، زیرا سیستم های افزودن هیدروکسید سد کمتر پیچیده میباشند و نیاز به حفظ کمتر دارند. اما در آزمایشگاه های شیمی غالبا برای انجام تیتراسیون اسید و باز از سود مایع به تیتر استارتر استعمال نمی شود چون این ماده رغبت زیادی به جذب آب و گاز دی اکسید کربن از محفظه دارد. سدیم هیدروکسید یک باز حاذق دوست داستنی هست که به جهت تنظیم pH و سنتز مواد آلی گزینه استعمال قرار می گیرد.