پیستون و شاتون-نقش آنها در موتورهای دیزل

همین گونه پیستون حلقه اهمیت بهترین آببندی است. دارای اعتنا به سوراخ این گونه پیستون رینگ ها نشتی فراوان ناچیزی نسبت به پیستون حلقه های مورب دارند. پیستون های آلومینیوم آهنگری نسبت به ریختهگری دوام بیشتری دارند. درحالیکه پیشرانههای احتراق داخلی متداول گزیده از انرژی تولیدی خویش را صرف پمپاژ ادغام سوخت و هوا به داخل و تخلیه گازهای خروجی به خارج میکنند.از جمله مزایای پیشرانه OPE می توان به آلایندگی ناچیز (به خوبی سیستم احتراقی GCI) و ایجاد سادهتر و ارزانتر پیشرانه نسبت به نمونههای معمولی اشاره کرد؛ چون سرسیلندر و تیم سوپاپها در این طرح حذف میشوند و دیگر نیازی به آن‌ها نیست.حذف سرسیلندر دلیلی است که منجر کمتر مساحت تراز نسبت به حجم پیشرانه و کمتر تلفات حرارتی میشود، در سرانجام انرژی بیشتری از احتراق به انرژی مکانیکی تبدیل میگردد (بازده حرارتی بالا). سوخت بهطور مستقیم در بالای دو پیستون تزریق نخواهد شد، بلکه بهصورت مماس بین آن‌ها تزریق میشود.هوا از طریق درگاههای موجود در سیلندرها وارد پیشرانه می‌گردد و گازهای خروجی از شیوه تیم دیگری از درگاهها به همان شکل، مشابه حالت معمول در پیشرانههای دو زمانه، بیرون خواهد شد. وقتی که دو پیستون به سمت هم حرکت کرده و روبهروی یکدیگر قرار میگیرند، سوخت در بین دو پیستون پاشیده شده و جرقه زده میشود. خرابی پیستون اتومبیل یکی از بدترین اتفاقاتی است که می تواند هر راننده خودرویی طراحی پیستون در کتیا آنرا تجربه کند. عمدتا قطر پیستون های موتور اتومبیل در بین 76 تا 122 میلی متر بوده و جهت عملکرد مناسب موتور ، می بایست کل پیستون ها به حیث میزان و وزن یکسان باشند تا موتور در گیر لرزش نگردد . پیستون رینگ تفلون و رایدر رینگ های تفلون به جهت کاربرد های خشک و تازه ترین تکنولوژی های روز جهان طراحی و ساخته می شوند. پیستون حلقه ها حساس مفاصل مورب نیز به جهت فشار های فراتر از 15 بار استفاده می شود. تمامی کاربران بایستی زمان تصویب اسم در سایت، از عبارات مناسب در نام کاربری خویش به کارگیری کنند. در شکل مشاهدهی لغت ها رکیک و نامناسب، اشتراک آن كاربر حذف شده و دسترسی وی به تارنما قطع خواهد شد. زومیت یک وب سایت تخصصی در حوزهی فناوری است، خواهشمند هست از بحثهای سیاسی در بخش دیدگاهها غربت پیستون بهینه ۴۰۵ کنید.5. لطفا پرسشهای نامرتبط اهمیت هر پست را در سایت پاسخ ۲۴ مطرح کنید.3. دامنه یا این که تنه پیستون در سه گونه سوای برش ، نیمه برش و برش کامل ساخته می شود . به جهت تحلیل کارایی کار موتور و اینکه موقعیت کاری آن چگونه می باشد و آیا مشکلی داراست و یا در آینده دچار مشکلی خواهد شد یا خیر روشهای متمایز وجود دارد یکی از از همین شاخص ها چگونگی موقعیت پیستونهاست .