پیشبینی جالب رییس اتحادیه مشاوران املاک از قیمت مسکن پس از توافق وین

وی اهمیت یادآوری همین که در کشورهای پیشرفته کمیسیون مشاوران املاک یک % می باشد که از فروشنده دریافت می شود، اظهار کرد: ما این توصیه را بارها مطرح کرده ایم که کمیسیون از فروشنده دریافت شود، چرا که مشتری تمام است و نمی باشد خود را عده کرده حتی فرش و قابلمه خویش را نیز فروخته و نباید از او کمیسیون اخذ شود. این کمکها به شکل ورقه ها قانونی میباشد که به شکل یک توافق نامه فی مابین خریدار و فروشنده امضا میشود. گفت: او به تیتر خریدار 25 میلیون تومان و فروشنده نیز این مقدار را به بنگاه پرداخت کرده است. اکنون با دقت به این که کمتر از دو هفته تا پایان زمانه خوداظهاری اعضا در سامانه املاک و اسکان باقی مانده، وزارت خط مش و شهرسازی در اقدامی ارزشمند، دیتاها بقیه دستگاهها را حساس دیتاها سامانه املاک و اسکان منطبق کرده و به ۲۶ میلیون خانوار رسیده است؛ لذا سرپرستان خانوارها صرفاً برای کنترل داده ها خویش و افراد ذیل تکفلشان باید به آن وارد و در شکل درستی آن، تأیید کنند. در صورتی که ملکی را فروخته اید البته هنوز آن ملک را در لیست خویش می بینید، باید آیتم “کل ملک را واگذار کرده ام ” و یا “بخشی از ملک را واگذار کرده ام” را تعیین نمایید. در این مطلب وب گردي ، اصلی کد رهگیری و چگونگی دریافت آن آشنا میشوید. به گزارش وب گردي خبرگزاري صدا وسيما؛ کد رهگیری املاک یکی از از موردها نسبتا الزامی در معامله ملک محسوب می گردد که مزایای اکثری را به جهت طرفین بههمراه دارد. ۳- در کاغذ جدید، کد ملی یک عدد از طرفین قرارداد و کد رهگیری را بههمراه کد امنیتی وارد کرده و روی کلید کاوش کلیک کنید. تسلیم الکترونیکی اظهارنامه دارای استفاده از داده ها سامانه ثبت نام امکان پذیر می باشد. امروز معاونت مسکن و ساختمان در اطلاعیهای حساس تایید پیامک ارسالی شده از سرشماره V.MASKAN ، بر تعیین موقعیت منزل خالی تا روز اعلام شده تاکید کرد وط ی اطلاعیهای اعلام شد: بر اساس تکلیف وزارت رویه و شهرسازی و همینطور داده ها دریافتی از دستگاههای مختلف کشور، چندین ملک که وجود بومی در آن‌ها تاکید شده است در سامانه ملی املاک و اسکان املاک اندیشه شهرک صدف شناسایی شد. همچنین حق کمیسیون رهن/ودیعه اجاره از هر طرف نیم % مبلغ رهن، حق کمیسیون اجاره یک چهارم مبلغ اجاره هر ماه از هر طرف، حق کمیسیون بابت تمدید اجارهنامه از هر طرف یک دهم حق کمیسیون و حقالزحمه مشارکت از هر طرف دو دهم % قیمت قرارداد مجموعاً چهار دهم درصد انتخاب شد. کارشناسان معتقدند ارتباط حقالزحمه مشاوران املاک حساس قیمت مسکن بایستی قطع شود و گزینش بها معاملاتی املاک و نه بها روز آن به عنوان مأخذ اخذ حقالزحمه مشاوران املاک باشد. اگر دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت دیتاها زیاد بخش اعظم در مورد املاک شهر تازه اندیشه فاز 1 لطفا به بازدید از وب سایت ما.