سیستم جبران خسارت برای مسافران گرفتار خطاهای “لیست پرواز ممنوع” که در این ماه رخ می دهد: بلر

بیل بلر ، وزیر ایمنی عمومی ، روز چهارشنبه اعلام کرد که کمک به افرادی که به اشتباه به عنوان تهدیدات امنیتی در “لیست پروازهای ممنوع” پرچم گذاری شده اند ، در راه است.

وزیر گفت امیدوار است که بتواند سیستم جدیدی را برای افرادی که اسامی مشابه تهدیدهای واقعی تروریسم دارند در اواخر این ماه – و به موقع برای فصل مسافرت تعطیلات – اجرا کند.

بلر در مصاحبه ای با سی بی سی نیوز گفت: “این فقط یک ناراحتی نبود. برای آن خانواده ها بسیار آسیب زا بود و فکر می کنم برای بچه ها نیز نگران کننده باشد...

Read More